Výstavy

Pre dočasné výstavy má múzeum vyhradené dva výstavné priestory. Keďže plníme aj úlohu galérie, v rámci dočasných výstav dostávajú priestor nie len historických témy, ale aj tvorba pezinských umelcov a ďalších autorov, ktorí v Pezinku prežili určitú časť svojho života, alebo ich s našim mestom spája nejaké ďalšie puto. Vďaka výstavám sme múzeum už premenili na vzorkovňu tehál, četnícku stanicu, jaskyňu. Postavili sme pravekú chatu, naplnili miestnosti vôňou benzínu a motorového oleja. Predstavujeme súčasné umenie a jeho autorov – výborných grafikov, maliarov, sochárov, fotografov. Pripomíname veľké mená nielen pezinského umenia. Ján Kupecký hovorí azda za všetko... Aj cez výstavy, autorov a ich diela zhodnocujeme našu galerijnú zbierku o vzácne kusy grafiky, maľby, sochy a k menám ako Ilečko, Baláž, Moravčík, Šteberl či Zabadal postupne pribúdajú Piačka, Vavrová, Tyková, Uchnár...


Mocní

Záložní majitelia Pezinského panstva v rokoch 1544 – 1616

13.12.2023 - 31.5.2024

Po vymretí grófov zo Svätého Jura a Pezinka v roku 1543 sa na Pezinskom a Svätojurskom panstve vystriedalo niekoľko záložných majiteľov (rodov): Šerédiovci, bratislavský župan Eck zo Salmu a Neuburgu, krupinský kapitán Ján Kružič, palatín Štefan Iléšházi a Katarína Pálfiová. Všetci patrili k významným osobnostiam svojej doby, zastávali dôležité posty v krajinskej správe a zabezpečovali obranu Uhorska pred Osmanmi, vďaka čomu sa prepracovali medzi príslušníkov najvyššej aristokracie.Minulosť ich rodov, ich osudy aj vzťah k panstvu približuje naša nová výstava. Okrem záložných majiteľov ponúkne aj pohľad na podobu Pezinka v tomto období, možnosť zoznámiť sa s dobovou módou uhorskej aristokracie či nahliadnuť do inventárov Pezinského hradu. Naš poďakovanie za pomoc a spoluprácu pri realizácii výstavy patrí Mestu Pezinok, Bratislavskému ... celý popis

Mocní

Alexander Ilečko / Na papieri

13.9.2023 - 30.11.2023

Tvorba Alexandra Ilečka je veľmi rôznorodá, neviazaná k žiadnym výtvarným prúdom a silne ovplyvnená ženskou figúrou v rôznych významových polohách, pričom neustále prevláda symbol matky a rodiny. V jeho práci rezonujú témy materstva, rodiny, biblické i žánrové príbehy, portréty i fantazijne zhmotnené postavy, abstraktné či konštruktívno-geometrické tvary. Predstupňom k Ilečkovej sochárskej tvorbe je kresba a grafika, ktorá sa stáva rovnocenným výtvarným prejavom a sprevádza ho počas celej tvorby. Ako každý sochár, i on dokonale ovláda umenie skice a kresby, aby tak okamžite zhmotnil na papieri svoju myšlienku či predstavu. Aktuálna výstava v Mestskom múzeu z podtitulom „Na Papieri“ je dôkazom všestranného výtvarného talentu. Je zavŕšením pôvodne plánovanej trilógie výstav (drevo 2017/2018, hlina 2018, papier 2023), ... celý popis

Alexander Ilečko / Na papieri

Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945

7.12.2022 - 31.8.2023

Výstava Premeny, Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945 mapuje stavebný rozvoj mesta v priestoroch parcelovaných mestských a súkromných pozemkov, pasienkov či záhrad. Hlavnú pozornosť venuje projektom, ktoré dali v 1. polovici 20. storočia Pezinku novú, modernú tvár.  Prvá polovica 20. storočia sa stavebne dotkla najmä oblasti Pažite, časti zámockého parku, územia starého trhoviska a stromkovej školy a pozemkov, ktoré boli súčasťou pálffyovského majera na Čikošni. Tu všade v sledovanom období vznikajú základy nových ulíc, vyrastaj honosné vily i jednoduché rodiné domy, mesto nastavuje základné podmieky rozvoja územia. Niekoľko veľkých stavebných projektov vtlačí novú tvár „starému“ Pezinku. Patria k nim napr. budova Štátnej meštianskej školy (r. 1933, architekti Alois Balán, Jiří Grossmann), budova Sokolovne (r. 1928, staviteľ Jozef Horák), Ústredná pálenica (r. 1921, architekt ... celý popis

Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945

Emil Venkov - Výber z tvorby

8.6.2022 - 31.10.2022

Rodák z bulharskej Sofie Emil Venkov (1937 – 2017) študoval v rokoch 1960 – 1966 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení reliéfneho a monumentálneho sochárstva u prof. Rudolfa Pribiša. Začiatkom 90. rokov sa jeho domovom stalo naše mesto. Venoval sa komornej plastike i monumentálnej tvorbe. Jeho diela z bronzu, kovu, kameňa či epoxidu vlastnia galérie a súkromní zberatelia doma i v zahraničí. Mnohé Venkovove realizácie sú dodnes súčasťou verejných priestorov. Jedno z umelcových diel – „Túžbu“ nájdeme aj v Pezinku, na ulici 1. mája. celý popis

Emil Venkov - Výber z tvorby

Činy, nie slová

2. sv. vojna a československý západný odboj

21.6.2021 - 14.5.2022

Od 21. júna 2021 je v Mestskom múzeu v Pezinku sprístupnená výstava „Činy, nie slová“, pripravená pôvodne k minuloročnému 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Pozornosť upriamuje na západný odboj a účasť Čechov a Slovákov v ňom. Československý západný odboj predstavuje do dnešných dní unikátnu kapitolu našej vojenskej histórie. V našich dejinách nepoznáme žiadny iný prípad, kedy tak malá skupina bojovníkov za slobodu dokázala na bojovom poli tak veľa. Utekajúc za hranice bez rodín a majetku, bez perspektívy, len s odhodlaním a presvedčením, že bojujú za správnu vec. Čoskoro dostali príležitosť svoje kvality preukázať na bojisku. Nie ako rezerva v tyle, ale na kľúčových miestach bojov západných armád. V radoch československej zahraničnej armády bojovali aj Pezinčania, ktorí za rôznych okolností opustili svoju domovinu. Ocitli sa na bojiskách vo ... celý popis

Činy, nie slová

Minimal

Peter Konečný

29.1.2021 - 31.5.2021

Peter Konečný – Minimal   Mestské múzeum v Pezinku pripravilo na nasledujúce týždne výstavu čiernobielych fotografií s názvom Minimal. Predstaví zaujímavú a originálnu tvorbu kontrabasistu, básnika, textára a fotografa Petra Konečného. Prostredníctvom veľkoformátových fotografií ukazuje Minimal hľadanie výtvarnej čistoty a kompozície tvarov. Hlavným aktérom je dlhý čas expozície a dopadajúce svetlo. Podobné námety alebo zámer sú na poli súčasnej výtvarnej scény ojedinelé. Dôležitým faktorom je zobrazená štruktúra predmetu zväčša každodennej potreby. Sú to predmety z domácnosti, jednoduché maličkosti, drobnosti fotografované v pohybe, pričom nie je zachytený ich reálny obraz ale tvar, ktorý vzniká násobkom tohto pohybu. Zaujímavým počinom je i samotné uchopenie tohto procesu na poli digitálnych médií. Petrova práca sa približuje skôr ... celý popis

Minimal

Figura a Figura

Danica Tyková a Petra Noskovičová

20.10.2020 - 20.1.2021

Danica Tyková vyštudovala ŠUP v Bratislave a VŠVU v Bratislave, katedru sochárstva, Ateliér SOI – socha, objekt, inštalácia /J. Hoffstädter/ učí vo Výtvarnom odbore ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku venuje sa vlastnej voľnej tvorbe Petra Noskovičová vyštudovala Konzervatórium v Bratislave a odbor flauta a teóriu hudby na VŠMU navštevovala Výtvarný odbor ZUŠ v Pezinku učí v ZUŠ Modra venuje sa vlastnej voľnej tvorbe Obe autorky spája Výtvarný odbor ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku, kde sa stretli ako učiteľka a študentka, vzťah k recyklovaniu a momentálne i spoločná výstava. Figury a postavy Petry sú dominantné, viditeľné, skutočné aj imaginatívne. Citeľná je spontánnosť plná farieb. Spoločné majú spomenutý vzťah k recyklácii. Petra maľuje na čo sa dá, vytvára malé maľby na čokoľvek. Danica vytvára objekty ... celý popis

Figura a Figura

V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

predĺženie výstavy

1.4.2020 - 30.9.2020

Mimoriadna situácia, ktorá nastala v dôsledku pandémie koronavírusu zasiahla aj do aktivít Mestského múzea v Pezinku. Múzeum bolo pre verejnosť zatvorené a museli sme zrušiť viaceré akcie pripravené ako sprievodné podujatia výstavy V znamení hviezdy. V dôsledku týchto nečakaných okolností a aby sme vyšli v ústrety čo najväčšiemu spektru návštevníkov, rozhodli sme sa predĺžiť trvanie výstavy do septembra 2020. Dúfame, že aktuálne priaznivá situácia nám čoskoro umožní pokračovať v zaujímavých prednáškach pre verejnosť, aj privítať väčšie (nielen) školské skupiny. Výstava V znamení hviezdy mapuje osudy rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorý výrazne formoval stredoveké dejiny nášho mesta, jeho stopy však nájdeme aj takmer vo všetkých podstatných udalostiach, ktoré hýbali dejinami Uhorska. Výstava vám ponúka možnosť odhaliť obe roviny – mikrohistóriu Pezinka i „veľké dejiny“ ... celý popis

V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

V znamení hviezdy

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

6.9.2019 - 31.3.2020

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka patrili medzi najmocnejšie rody stredovekého Uhorska. Vlastnili majetky v Bratislavskej, Nitrianskej, Trenčianskej, Satumarskej, Šopronskej, Mošonskej a Rábskej stolici ale aj na Morave a v Dolnom Rakúsku. V čase najväčšej slávy im patrilo okolo 100 obcí a 12 hradov. Už od počiatku rodu boli jeho príslušníci významnými podporovateľmi uhorských kráľov, ich spoľahlivosť a diplomatické nadanie sa odzrkadlili aj v množstve významných dvorských a správnych funkcií, ktoré zastávali a čestných úloh, ktorými ich králi poverili. Našli by sme medzi nimi kráľovských pohárnikov, stolníkov, sedmohradských vojvodov, krajinského sudcu či taverníka, radcov cisára i kráľa, strážcov kráľovskej koruny, ale aj bratislavských, nitrianskych, komárňanských, hontianskych, novohradských i mošonských županov. Boli členmi delegácie, ktorá do Uhorska priviedla druhú manželku Mateja ... celý popis

V znamení hviezdy

25 rokov Cechu slovenských keramikov

5.6.2019 - 31.7.2019

Cech slovenských keramikov (ďalej CSK) bol založený v novembri roku 1994. Na čele stál cechmajster Ľudovít Ďureje a keramikárska pospolitosť: Bohuslava Bázliková , Oskar Hanusek, Marián Polonský, Marián Liška a iní. Spoločným úsilím zrealizovali myšlienku nadväzujúcu na historické poznatky o hrnčiarskych a keramických cechoch. Cech je občianske združenie, ktoré združuje ľudí s profesijným zameraním na základe dobrovoľného záväzku. Počas jeho existencie vzniklo nespočetne veľa výstav (Bratislava, Piešťany, Zlaté Moravce, Komárno,...), ako aj náučné zájazdy v zahraničí i po Slovensku s cieľom spoznávať a nadobúdať nové poznatky v oblasti keramiky (Florencia, Koblens, Gmunden). Ako jeden zo zakladateľov a spoluorganizátorov stál cech s Malokarpatským múzeom a mestom Pezinok v roku 2004 aj pri zrode Keramických trhov. Výročným rokom bol rok 2014, kedy CSK oslávil dvadsiate výročie svojho ... celý popis

25 rokov Cechu slovenských keramikov

Námestia

Výtvarný odbor ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku

25.4.2019 - 31.5.2019

Projekt mladých výtvarníkov vedených pedagogičkou Mgr. Art. Danicou Tykovou NÁMESTIA pracuje s priestorom hlavného miesta stretávania sa ľudí, s miestom trhov a jarmokov, parku a kvetinových záhonov, betónu, asfaltu a parkovicka. Možnosti mladých umelcov pri pretváraní námestia na svoj obraz nie sú ničím limitované. Ich nápady sú plné nadsázky a bezhraničnej fantázie. Striasli sa všetkých obmedzení a vo svojich nápadoch "ulietajú" do rozmanitých svetov. Vidieť ich možno v múzeu do 31. mája 2019.  celý popis

Námestia

Jaroslav Knil

Návšteva po rokoch

1.3.2019 - 18.4.2019

Výstavy z cyklu Návšteva po rokoch sú venované výtvarnej osobnosti spätej z Pezinkom a jeho blízkym okolím. Tentokrát je venovaná maliarovi Jaroslavovi Knilovi k jeho nedožitým deväťdesiatinám. Knil sa narodil v českom Štepánove v roku 1929. V rokoch 1951 – 1959 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení figurálnej maľby u profesora Jána Mudrocha. V roku 1965 prichádza do Pezinka, kde žil a tvoril až do svojej smrti v roku 2012. Jeho žánrová tematika bola bohatá, v ranej tvorbe prevládala figurálna a portrétna maľba. Svoju tvorbu neskôr rozširuje o námet krajinomaľby, ktorá sa stala jeho dominantným zdrojom inšpirácii. celý popis

Jaroslav Knil

Fragmenty Veľkej vojny

Pripomienky udalostí rokov 1914 - 1918

14.9.2018 - 31.1.2019

Mestské múzeum v Pezinku si 100. výročie ukončenia vojnového konfliktu z rokov 1914 - 1918 pripomenulo výstavou Fragmenty Veľkej vojny, pripravenou v spolupráci so Slovenskou faleristickou spoločnosťou, s mimoriadne výrazným osobným vkladom jedného z jej členov, Pezinčana Ivana Chudého. Výstava ponúkla množstvo artefaktov viazaných na obdobie rokov 1914 – 1918, zberateľské kúsky akými sú vojenské vyznamenania, medaily, odznaky, známky, diplomy, vojenské uniformy a ich súčasti, chladné i palné zbrane. celý popis

Fragmenty Veľkej vojny

Alexander Ilečko

Prebudenie hliny

6.6.2018 - 31.7.2018

Alexander Ilečko sa narodil 25. februára 1937 v Bratislave v rodine s hlboko zakoreneným výtvarným cítením. Otec Jozef Ilečko, maliar a matka Anna, rod. Mariániová, profesorka matematiky a kreslenia, predurčili umelcovo ďalšie smerovanie. Jeho záujem o výtvarné umenie sa prehlbuje počas prázdninových pobytov u tety Márie Mariániovej, kde vypomáhal reštaurovať oltáre a nástenné maľby v kostoloch. Tvorba Alexandra Ilečka je veľmi rôznorodá, neviazaná k žiadnym výtvarným prúdom. Voľné figurálne kompozície, sochy, variácie tvarov, v ktorých prevažujú vertikálne pretiahnuté línie s typickými oblými tvarmi pripomínajúcimi tak tvar a proporcie ženského tela, nadobúdajú až fantazijný dojem. Neustále hľadá nové možnosti zobrazenia a modelácie hmoty. V jeho práci rezonujú témy materstva, rodiny, biblické i žánrové príbehy, portréty i fantazijne zhmotnené postavy. V umelcovej tvorbe obzvlášť ... celý popis

Alexander Ilečko

Daydreamers

Vanda Kráľovičová / Andrej Frič

13.4.2018 - 31.5.2018

Vanda Kráľovičová - maliarka a výtvarná pedagogička, ktorej tvorba je spätá najmä s abstraktnou maľbou na jednej strane a voľnou kresbou a ilustráciou na strane druhej. Pracuje s prvkami podvedomia a fantázie a v jej tvorbe cítiť aj odkazy na alternatívnu kultúru, comics a psychológiu.   Andrej Frič - umelec a výtvarný pedagóg z Pezinka. Jeho tvorba je plná fantastických prvkov a symbolov s odkazmi na mytológiu. Vytvára keramocké sochy, masky, úžitkovú keramiku a tiež obrazy a grafiky. Niekoľko rokov učil na ZUŠ v Pezinku, pravidelne sa zúčastňuje kultúrnych akcií v okolí a niektoré aj organizuje (PAFF). celý popis

Daydreamers

Alexander Ilečko: Poézia tvarov

8.12.2017 - 29.3.2018

Pri príležitosti tohtoročného vzácneho životného jubilea 80. narodenín výtvarníka – sochára Alexandra Ilečka pripravuje Mestské múzeum v Pezinku v úzkej spolupráci s autorom výstavu, ktorej otvorenie sa bude konať 8. decembra 2017 o 17. hodine. Návštevníci si budú môcť pozrieť výber z Ilečkovej staršej i mladšej výtvarnej práce zameranej najmä na figurálnu tvorbu inšpirovanú ženskou figúrou a materstvom ako hlavným vyjadrovacím princípom. Striedanie objemu, tvarovanie obrysov a zhmotnená krása dreva či bronzu je u Ilečka všadeprítomná. celý popis

Alexander Ilečko: Poézia tvarov

FotoAteliér Bohuš Bárta

8.9.2017 - 30.11.2017

Bohuš Bárta sa narodil 9. augusta 1894 v českom mestečku Lomnice nad Popelkou, kde aj býval. Niekedy pred októbrom 1919 požiadal pezinský magistrát o udelenie živnostenského povolenia na otvorenie fotografického ateliéru v Pezinku. Žiadosť podpísal ako zamestnanec miestneho fotoateliéru Victoria spolu s predchádzajúcim majiteľom živnosti Pavlom Wahlom. Dňa 15. októbra 1919 mu pezinský magistrát ako prvostupňová priemyselná vrchnosť vystavil živnostenský list. Bárta si v Pezinku na Moyzesovej ulici otvoril vlastný fotoateliér. Počas 1. ČSR bol jediným miestnym profesionálnym fotografom. V jeho ateliéri vznikli stovky portrétov, fotografoval jednotlivcov, rodiny, záujmové spolky, spoločenské podujatia i mesto, ktoré sa na 20 rokov stalo jeho domovom. Bártu, rovnako ako desiatky ďalších v Pezinku usadených českých úradníkov, štátnych zamestnancov a živnostníkov, zasiahla politika ... celý popis

FotoAteliér Bohuš Bárta

Jirko Vyhnálek - Ján Štrba: Oheň a svetlo

8.6.2017 - 15.8.2017

Ján Štrba sa narodil v Slovenskom Grobe (1952). Fotografovaniu sa venuje od roku 1974, za svoje práce získal viaceré ocenenia na celoslovenských fotografických súťažiach. Je kronikárom vzdialených dní a strateného času, kronikárom každodennosti i výnimočných okamihov. Svoju tvorbu predstavuje už viac ako štyri desaťročia vo výstavách doma v Pezinku i za jeho hranicami, v časopisoch, knihách, na pohľadniciach. Zachytil ju aj v dvoch monografiách „Taký vzdialený deň (2002) a Návrat (ne)strateného času (2012). Dvorný fotograf Pezinka a Pezinčanov. Jirko Vyhnálek sa narodil v Zlíne (1955), absolvoval odbor výtvarník keramiky na SPŠ keramickej v Bechyni,. V roku 1975 objavil malú dielňu v Pezinku, tvoriacu zákazkovú keramiku pre Západoslovenské tehelne a zostal. Učil na ĽŠU v Pezinku, spolupracoval s ÚĽUVom, od roku 1991 sa venuje voľnej tvorbe – dnes predovšetkým komorným plastikám. ... celý popis

Jirko Vyhnálek - Ján Štrba: Oheň a svetlo

Tí, ktorí zmizli

Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 - 1945

11.11.2016 - 20.5.2017

V 30. rokoch minulého storočia bola súčasťou 6 tisícového Pezinka aj 400 členná židovská komunita. Výstava Mestského múzea v Pezinku pod názvom Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 – 1945 chce priblížiť osudy tejto, do istého momentu samozrejmej a prirodzenej súčasti mesta. Slovenský štát svojou protižidovskou politikou priniesol najskôr obmedzenie občianskych práv a slobôd, pokračoval zbavením majetku, pauperizáciou a spoločenskou izoláciou židovského obyvateľstva. Vyvrcholením jeho politiky bolo vyvezenie slovenských Židov do táborov smrti. Výstava sleduje príbeh miestneho židovského spoločenstva a jeho členov v kontexte tejto veľkej politiky, ktorá sa zrkadlila aj v mikropriestore mesta. Príbeh jednotlivcov a rodín, ktoré komunitu vytvárali a ku ktorej sa po skončení vojny v Pezinku prihlásilo 42 členov. celý popis

Tí, ktorí zmizli

Ján Kupecký

Život a dielo

17.8.2016 - 30.10.2016

Ján KUPECKÝ Bol jedným z najvýznamnejších barokových maliarov - portrétistov. Narodil sa v roku 1666 v Pezinku. Jeho rodičia pochádzali z Mladej Boleslavi, ktorú museli opustiť pre svoje českobratské vierovyznanie. Ako pätnásťročný odišiel z Pezinka na štúdiá do Viedne. Po troch rokoch pokračoval v štúdiách v Benátkach, Bologni, Florencii a hlavne v Ríme. Tu, vo vtedajšom hlavnom meste kresťanstva, kultúry a umenia, dosiahol vysoké majstrovstvo, ktoré zdokonaľoval po celý svoj život. Od roku 1706 žil a tvoril vo Viedni, ako jeden z najlepších maliarov - portrétistov vtedajšieho cisárstva. V roku 1723 sa presťahoval do Norimbergu, kde 16. júla 1740 zomrel. Ján Kupecký bol portrétistom vysokej šľachty, cirkevných hodnostárov a bohatých mešťanov, ale aj vedcov, umelcov a obchodníkov. Popri oficiálnych portrétoch nám zanechal aj veľa svojich autoportrétov, žánrových scén, obrazov svätých, ... celý popis

Ján Kupecký

Fridrich Moravčík

Návšteva po rokoch

26.2.2016 - 30.4.2016

Výstava z cyklu Návšteva po rokoch, ktorú už niekoľko rokov pripravuje Mestské múzeum v Pezinku, je tentokrát venovaná Fridrichovi Moravčíkovi (20.2.1916 Budmerice – 15.10.1993 Pezinok). Narodil sa v Budmericiach, kde vyrastal do svojich 11 rokov. Po presťahovaní rodiny do Modry sa v dielni svojho otca Karola vyučil písmomaliarstvu a dekoračnej maľbe a získava tak blízky vzťah k výtvarnému umeniu. Svoje schopnosti a záujem oň prehlbuje štúdiom na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 -1937), v čase pôsobenia významných osobností, akými boli Ľudovít Fulla či Mikuláš Galanda. V rokoch 1938 - 1945 absolvuje štúdia v Prahe na Majstrovskej škole bytového priemyslu u profesora Františka Trelu, ďalej v Mníchove na Majstrovskej škole dekoračnej maľby u profesora Karla Keimla a nakoniec vo Viedni, na Akadémii umení u profesora Karla Fahringera. Začiatkom päťdesiatych rokov začína ako ... celý popis

Fridrich Moravčík

TUTELA_lat.ochran(c)a

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb

17.9.2015 - 17.11.2015

Aktuálna výstava Mestského múzea v Pezinku predstavuje a približuje jeden z najmladších odborov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydry v Bratislave - odbor konzervátorstva reštaurátorstva drevorezieb. Jeho vznik bol podmienený spoločenskou potrebou stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov a konzervátorov pre obnovu a reštaurovanie umelecko-historických diel našej minulosti. Odbor sa zameriava na reštaurátorské a konzervátorské činnosti pri ochrane pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku, hodín a množstva predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí a galérií. V rámci štúdia študenti absolvujú výtvarnú prípravu, kreslenie a modelovanie, drevorezbu a reštaurátorskú prax. Súčasťou výuky je aj teoretické vzdelanie v oblasti dejín umenia, ikonografie, metodiky pamiatkovej starostlivosti a reštaurátorskej technológie. Oddelenie konzervátorstva a ... celý popis

TUTELA_lat.ochran(c)a

Ráčte vstúpiť

obchody a služby na starých fotografiách

24.4.2015 - 30.6.2015

V roku 1924 vydal pezinský Dobrovoľný hasičský zbor Jubilárny album k 50. výročiu svojho založenia. Jeho súčasťou boli aj reklamy viacerých pezinských obchodníkov. Tieto sa stali inšpiráciou a podnetom k výstave Ráčte vstúpiť. Kombináciou reklamných textov, dobových fotografií a archívnych prameňov sme sa pokúsili vyskladať mozaiku obchodných a živnostenských ponúk prvorepublikového Pezinka, stotožniť identifikované prevádzky s konkrétnymi miestami a adresami a prostredníctvom dochovaných záberov priblížiť staré ulice nášho mesta a jednotlivé domy, v ktorých Pezinčania nachádzali pestrosť vtedajších tovarov a služieb.   celý popis

Ráčte vstúpiť

Návšteva po rokoch

Mallý, Polkoráb, Zabadal...

9.2.2015 - 18.4.2015

Výstavný cyklus Mestského múzea v Pezinku s názvom Návšteva po rokoch chce pripomínať umelcov, ktorí svoj život spojili s našim mestom. Umelcov, ktorí sa tu narodili, tvorili, prežili aspoň časť svojho života. Takto sme v minulosti priniesli umenie Jána Kupeckého, Jozefa Baláža či Ondreja Šteberlu. Aktuálna Návšteva pridala k pôvodnému zámeru nový prvok – Pezinok ako ústredný motív. Zároveň zachováva spätosť autora s tunajším prostredím a ponúka tak výber diel už nežijúcich umelcov, ktorí toto spojenie preniesli aj na plátno či papier. Výstava ponúka pestrosť autorov, motívov a inšpirácií našim mestom. Medzi vystavenými dielami nájdeme veľké meno slovenského výtvarného umenia – Gustáva Mallého, Pezinčanom dobre známych Fridricha Moravčíka a Augustína Zabadala, zatiaľ neznámeho Jána Tumu i prekvapenia akými môžu pre mnohých byť František Meissl, Elena Jamnická či Július Polkoráb.   celý popis

Návšteva po rokoch

z dielne tehelne

Tvorba strediska umeleckej keramiky ZST v Pezinku

6.12.2014 - 7.12.2014

Tehliarstvo a tehla ako jeho hlavný produkt má v Pezinku stáročnú minulosť. Na mestskú tehelňu a fabrikovú výrobu monarchie i prvej republiky nadviazali po 2. svetovej vojne znárodnené Západoslovenské tehelne. A práve s nimi je spätá aj krátka história umeleckej keramickej výroby. V závere 60-tych rokov minulého storočia bolo v rámci národného podniku ZST založené Stredisko umeleckej keramiky, z ktorého dielní viac ako dve desaťročia vychádzali výrobky odlievané do foriem i točené na kruhu - úžitková keramika s typickou tmavozelenou a tmavohnedou glazúrou, ale aj dekoratívne kusy atypických tvarov a povrchov. Isto sa v mnohých pezinských domácnostiach aj dnes nájde tanier, džbánik, poháriky, vázička či čutora s charakteristickým motívom hrozna a viniča, dvojhrdlová váza či veľký exteriérový kus s viacfarebnou glazúrou. Mestské múzeum sa rozhodlo pripomenúť túto tvorbu miestnej tehelne, ... celý popis

z dielne tehelne

Dve z jedného mesta

Danica Tyková - Júlia Piačková

5.12.2014 - 31.1.2015

Výstava dvoch pezinských výtvarných umelkýň a pedagogičiek zo Základnej umeleckej školy Danice Tykovej a Júlie Piačkovej nás znova uisťuje o známej pravde, že ak dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. Aj keď sú z jedného mesta. Julka je maliarka, ktorá nezaprie radosť z maľovania, nezaprie farbu, jej hmotu, pastóznosť a ostatné typické maliarske vyjadrovacie prostriedky, pričom jej dlhoročnou témou je žena. A treba podotknúť, že krásna žena. Danicine objekty sú z úplne iného sveta. Bájneho, snového, fantazijného. Niečo medzi vežami hradieb a pohyblivými bojovými vozmi. Objekty sú pritom z krehkého materiálu, z papiera. Ak je použitý kov, tak veľmi dômyselne, aby zvýraznil práve protiklad. Príkladom protikladu sú aj výtvarné programy dvoch vystavujúcich autoriek, ktorým sa dlhodobo a sústredene venujú. Protiklad je to však len na prvý pohľad. Spája ich určite viac ako len to, že sú ... celý popis

Dve z jedného mesta

To si pamätám

Pezinok z fotografií

4.11.2014 - 7.12.2014

To si pamätám! Tak znie názov novej výstavy Mestského múzea v Pezinku inšpirovaný najčastejšou reakciou na starú známu fotografiu. A práve o tej je aktuálna výstava v priestoroch Starej radnice – o čiernobielych záberoch mesta, jeho ulíc a stavieb. O informácii, ktorú momentky nesú, spomienkach, ktoré vyvolávajú, nostalgii, ktorú navodzujú. Mikropríbehy desiatok záberov, nezabudnuteľné body – kúpalisko, staré „korzo“ na Štefánikovej ulici, cukráreň a hotel Grand... vynárajúce sa obrazy, chute a vône spojené s konkrétnym miestom. Výstava kombinuje fotografie so spomienkami a reakciami Pezinčanov. Využíva pri tom napr. aj komentáre z múzejnej facebookovej stránky, na ktorej sa staré zábery mesta pravidelne objavujú a prinášajú vítanú spätnú väzbu. Aj vďaka nej výstava vznikla a dúfame, že jej prostredníctvom získame nové spomienky, nové príbehy a nové fotoprírastky pre náš archív.   celý popis

To si pamätám

Zmrzačené roky

Veľká vojna 1914 - 1918

28.7.2014 - 30.11.2014

28. júla 1914 bola výstrelmi z lodí rakúsko-uhorskej Dunajskej flotily na srbské hlavné mesto Belehrad zahájená I. svetová vojna. Dobovými historikmi bol tento ozbrojený konflikt globálnych rozmerov označený ako Veľká vojna. Odohrával sa prevažne na území Európy, bojovalo sa však aj v Afrike, Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe. Bol dovtedy najväčším vojnovým konfliktom v dejinách ľudstva. I. svetová vojna si vyžiadala milióny ľudských životov, ďalšie státisíce zostali doživotne zmrzačené a desaťtisíce nezvestné. Zo Slovenska narukovalo počas rokov 1914 - 1918 približne 450 000 mužov. Asi 69 000 z nich sa už domov nikdy nevrátilo. Padli na frontoch celej Európy, zomreli na následky zranení alebo v zajatí, či zostali trvalo nezvestní. Koncom leta 1914 boli mobilizovaní Slováci odvelení prevažne do Haliče (Galície) a neskôr sa ocitli na bojiskách v Rumunsku, Albánsku, pri Verdune i na ... celý popis

Zmrzačené roky

Andrej Balco - DOMÉSTICAS

12.12.2013 - 31.1.2014

Pezinský fotograf Andrej Balco a jeho príbehy - portréty z brazílskych domácností, konfrontujúce dve prostredia, dva svety - svet sluhu a pána.   celý popis

Andrej Balco - DOMÉSTICAS

Sondy do minulosti

O podobách starého Pezinka

6.9.2013 - 30.11.2013

Výstava o počiatkoch historického Pezinka. Od prvej písomnej zmienky cez obdobie vrcholného a neskorého stredoveku až po novovek, o architektúre a urbanizme priestoru, v ktorom sa formovalo naše mesto. Súčasťou výstavy sú ideové rekonštrukcie, digitálne vizualizácie a animácie dodnes stojacich historických objektov.   celý popis

Sondy do minulosti

Ľudia lesov

holzhackeri, hulcokári, hulcogri, huncokári, drevorubači

31.5.2013 - 31.7.2013

Výstava o špecifickej uzavretej komunite "horských ľudí. O ich povinnostiach, pracovnom i každodennom živote. O zaniknutých i existujúcich usadlostiach v pezinských a cajlanských horách. O svedectve písomných prameňov. O spomienkach posledných pamätníkov na ťažký život na horských samotách v okolí Pezinka a Cajle.   celý popis

Ľudia lesov

Jozef Baláž

Návšteva po rokoch

15.3.2013 - 15.5.2013

Jozef Baláž (14.3.1923 Hlohovec - 6.7.2006 Bratislava) Výstava z cyklu Návšteva po rokoch je venovaná Balážovým nedožitým deväťdesiatym narodeninám. Predstavuje prierez tvorbou tohto všestranného umelca, ktorý sa venoval voľnej grafike, knižnej a časopiseckej ilustrácii a tvorbe poštových známok. Patril aj medzi originálnych tvorcov tapisérií a artprotisov. Za svoje výtvarné dielo bol veľakrát ocenený na Slovensku i v zahraničí. Okrem iného bola v roku 1977 jeho poštová známka v súťaži UNESCO vyhodnotená ako najkrajšia na svete. Vytvoril viac ako osemdesiat poštových známok, pečiatok a obálok prvého dňa vydania, čím sa zaradil medzi absolútnu špičku na Slovensku. Vyše štyridsať rokov, týždeň čo týždeň, ilustroval poviedky v obľúbenom týždenníku Život.   celý popis

Jozef Baláž

Deravá skala

Jaskyňa dávnych obradov

7.9.2012 - 30.11.2012

Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši - jaskyňa ukrývajúca veľké archeologické a historické hodnoty láka už viac ako sto rokov vedcov i hľadačov pokladov. Päť archeologických výskumoch jej počas 20. storočia a v úvode storočia nasledujúceho venovali odborníci na praveké dejiny. Posledný z nich v roku 2005 prebehol z iniciatívy a za výrazného prispenia Mestského múzea v Pezinku. Prierez históriou skúmaní a predovšetkým ich výsledky prináša nová výstava Mestského múzea v Pezinku nazvaná Deravá skala – jaskyňa dávnych obradov. Približuje lokalitu, ktorá bola osídlená človekom už v paleolite. Nálezy z mladších období (neolit, eneolit) ju radia k tzv. kultovým jaskyniam. Kostrový hrob dieťaťa, pomerne veľké množstvo (úmyselne) zničených medených predmetov a novoobjavený priestor šachty (výtokovej chodby) naznačujú, že mohla slúžiť ako rituálne obetisko. Kostrové pozostatky jaskynných zvierat, ... celý popis

Deravá skala

Ján ŠTRBA

Návrat (ne)strateného času

8.6.2012 - 31.7.2012

Výstavu známeho pezinského fotografa JÁNA ŠTRBU pripravilo Múzeum pri príležitosti autorovho životného jubilea. Súčasne s výstavou vydáva autor rovnomennú knihu, ktorá zachytáva všetky dôležité tematické okruhy a inšpirácie jeho fotografickej tvorby.   celý popis

Ján ŠTRBA

Ondrej Šteberl

Návšteva po rokoch

13.4.2012 - 31.5.2012

Ondrej Šteberl (23.4.1897 Pezinok, 30.11.1977 Bratislava) patrí medzi najvýraznejšie a najvýznamnejšie postavy insitného umenia na Slovensku i v Európe. S maľbou a kresbou začal až okolo roku 1965, do svojej smrti stihol vytvoriť takmer 1000 obrazov. Silnou inšpiráciou boli spomienky na detstvo a mladosť, zážitky z 1. svetovej vojny, prežitej v Albánsku, ako aj biblické príbehy Starého i Nového zákona. Pre svet umenia ho objavil "otec" slovenskej insity, umenovedec Štefan Tkáč. Šteberl vystavoval v mnohých európskych mestách, jeho obrazy sú dnes súčasťou mnohých slovenských, českých či európskych galerijných i súkromných zbierok. Zo súkromných zbierok je vyskladaná aj výstava Návšteva po rokoch.   celý popis

Ondrej Šteberl

Katarína Vavrová

Zákon príťažlivosti

9.12.2011 - 31.1.2012

Katarína Vavrová vyštudovala grafiku na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a následne knižnú ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. Albína Brunovského a Karola Ondreičku. Jej tvorbe dominuje voľná grafika, exlibris, maľba a kresba. Doménou v grafických technikách je hĺbkotlač, predovšetkým lept a mezzotinta. Jednotlivé tlače autorka ručne koloruje, konečný kontrapunkt jej dodávajú najčastejšie farebné škvrny a body, drobné línie naznačené reštaurátorským zlatom. Každý výtlačok sa stáva originálom s vlastnou farebnou škálou a odlišným svojbytným pôsobením. Katarína Vavrová je nositeľkou významných domácich i zahraničných ocenení. Jej prácu poznajú po celom svete, vystavovala v Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Dánsku, USA či Japonsku.   celý popis

Katarína Vavrová

PEZINOKNAMI

8.9.2011 - 30.11.2011

PEZINOKNAMI (Pezinok oknami / Pezinok nami) - Pezinok nazeraný oknami, bránami storočiami, Pezinok videný mladými výtvarníkmi pezinskej ZUŠky. Inšpiráciou a výzvou pri tvorbe výstavy boli fotografie starého Pezinka a výstavný priestor Múzea, na mieru ktorého vznikli rozmerné maľby s motívmi starého mesta.   celý popis

PEZINOKNAMI

Ján Kupecký

Návšteva po rokoch

25.3.2011 - 30.6.2011

Výstava grafických listov zo zbierky Galérie mesta Bratislavy. Pripravilo Mesto Pezinok, GMB a Mestské múzeum v Pezinku.   celý popis

Ján Kupecký

Danica Tyková

Dialógy s kovom

9.12.2010 - 31.1.2011

Danica TYKOVÁ sa narodila 12. januára 1959 v Modre, od narodenia žije v Pezinku. Je absolventkou VŠVU – katedry sochárstva. Od roku 1978 pracuje ako pedagóg v Základnej umeleckej škole v Pezinku. Venuje sa textilnej tvorbe, tapisérii, tvorbe papierových a kovových objektov a koláží. Vystavovala doma i v zahraničí, niekoľkokrát i v Pezinku. Zúčastnila sa aj niekoľkých textilných sympózií a významných prezentácií slovenského umenia. V priestoroch Mestského múzea vystavuje aktuálne drobné objekty z kovu, doplnené kresbami.   celý popis

Danica Tyková

V mene zákona

O četníkoch a četníctve 1. ČSR

3.9.2010 - 30.11.2010

Výstava o jednej z bezpečnostných zložiek 1. Československej republiky. Približuje organizáciu, členenie a poslanie četníctva, práva a povinnosti jeho príslušníkov.   celý popis

V mene zákona

Staršia doba železná - halštatská na juhozápadnom Slovensku

29.1.2010 - 31.3.2010

Výstava pripravená v spolupráci s Archeologickým múzeom SNM v Bratislave priblížila kultúru staršej doby železnej prostredníctvom výsledkov archeologických výskumov, realizovaných v lokalitách JZ Slovenska. Návštevníci mohli okrem bohato zdobenej sídliskovej a pohrebnej keramiky a drobných kovových predmetov vidieť aj rekonštrukciu zemnice - obydlia typického pre danú dobu, ako aj náznakovú rekonštrukciu zrubovej hrobovej komory.    celý popis

Staršia doba železná - halštatská na juhozápadnom Slovensku

Nana Furiya

Ilustrácie a voľná tvorba

10.9.2009 - 31.10.2009

Nana Furiya – japonská výtvarníčka v súčasnosti žijúca a tvoriaca v Pezinku je ďalšou z radu umelcov, ktorých práce nielen Pezinčanom predstavuje Mestské múzeum v Pezinku. Nana Furiya, rodáčka z Tokia, študovala na bratislavskej VŠVU – ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya. Okrem voľnej grafickej a maliarskej tvorby sa venuje predovšetkým ilustrácii. Je ilustrátorkou viac ako 60-ich kníh a v štyroch prípadoch aj autorkou textov. Okrem Japonska boli jej knihy vydané aj na Taiwane, v Kórei a samozrejme na Slovensku. Na svojom konte má Nana Furiya viaceré samostatné i skupinové výstavy v Japonsku, Čechách, Poľsku a na Slovensku. Jej ilustrácie reprezentovali Japonsko v štyroch ročníkoch BIB a za svoju prácu získala o.i. Cenu Spolku grafikov na „Exlibris Bratislava ´95", či „International Golden Pen" na 40. Medzinárodnom Bienále Ilustrácií v Belehrade ... celý popis

Nana Furiya

Iná archeológia

1.6.2009 - 31.8.2009

O archeológii z pohľadu terénnych prieskumov a povrchových zberov. O tom, čo je možné nájsť v na prvý pohľad nezaujímavom teréne. O tom, čo dokáže o minulosti prezradiť kus kameňa, kovu či vypálenej hliny.   celý popis

Iná archeológia

Literárne v Pezinku, literáne o Pezinku

10.3.2009 - 30.4.2009

Výstava priblížila prácu literárne činných Pezinčanov, ako aj literatúru venovanú Pezinku a jeho osobnostiam v minulosti i súčasnosti. Rozdelená bola do dvoch častí – v prvej sa predstavili staršie vzácne dokumenty i súčasná tvorba, rozdelené do niekoľkých tematických celkov. Tematicky bola koncipovaná aj druhá časť, pripravená ako malá čitáreň, v ktorej bolo možné vystavené literárne diela prelistovať, čítať, študovať ...   celý popis

Literárne v Pezinku, literáne o Pezinku

Alfred Piffl a jeho Pezinok

28.11.2008 - 31.1.2009

Chytil ma motív miznúceho Pezinka ... Na každom kroku objavujem krásu starého Pezinka ... koľko krásnych klenieb, klepadiel, pôvodných dverí a oblokov, koľko asi zaujímavých krovov, ktoré sú pre mňa neprístupné. Tento môj záujem nie je daný tým, že som bol historikom, ale tým, že dačo nenávratne mizne, čo nikto nezachycuje pre budúcich. Ani fotografiou, ani kresbou, ani zameraním... (6. december 1962, pracovný denník A. Piffla) Pezinok očami a rukou Alfreda Piffla, významného československého architekta, historika, kunsthistorika a vysokoškolského pedagóga. Počas trojročného pôsobenia v OSP Pezinok zaznamenal Piffl vo svojich kresbách mesto a jeho premeny v prvej polovici 60 – tych rokov minulého storočia.   celý popis

Alfred Piffl a jeho Pezinok

Ilustrácie Petra Uchnára

10.10.2008 - 21.11.2008

Peter Uchnár je maliar, grafik a ilustrátor, ktorého diela bolo možné vidieť na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách, u nás i v zahraničí. Venuje sa aj knižným ilustráciam. Pre deti a mládež ilustroval napr. Gulliverove cesty, Petra Pana, Knihu džunglí či Veľkú knihu slovenských rozprávok. Práve túto časť jeho tvorby približuje naša výstava.   celý popis

Ilustrácie Petra Uchnára

z kameňa

kameň ako architektonický a umelecký artefakt

9.6.2008 - 11.8.2008

Výstava upriamuje pozornosť na kameň ako architektonický a umelecký artefakt. Jej cieľom je prostredníctvom častí, zlomkov a zvyškov starých architektúr priblížiť remeselné i umelecké majstrovstvo kamenárskych majstrov, upozorniť na mnohé architektonické detaily ako neoddeliteľnú súčasť a zároveň osobitosť stavebného celku. Vystavovaný súbor architektonických článkov – fragmentov svetských i sakrálnych stavieb predovšetkým z obdobia gotiky a renesancie je vyskladaný zo zbierok viacerých odborných inštitúcií i jednotlivcov.   celý popis

z kameňa