Skip Navigation LinksÚvodná stránka » Výstavy

Výstavy

Alexander Ilečko: Poézia tvarov

Alexander Ilečko: Poézia tvarov

8.12.2017 - 29.3.2018

Pri príležitosti tohtoročného vzácneho životného jubilea 80. narodenín výtvarníka – sochára Alexandra Ilečka pripravuje Mestské múzeum v Pezinku v úzkej spolupráci s autorom výstavu, ktorej otvorenie sa bude konať 8. decembra 2017 o 17. hodine. Návštevníci si budú môcť pozrieť výber z Ilečkovej staršej i mladšej výtvarnej práce zameranej najmä na figurálnu tvorbu inšpirovanú ženskou figúrou a materstvom ako hlavným vyjadrovacím princípom. Striedanie objemu, tvarovanie obrysov a zhmotnená krása dreva či bronzu je u Ilečka všadeprítomná.

FotoAteliér Bohuš Bárta

FotoAteliér Bohuš Bárta

8.9.2017 - 30.11.2017

Jirko Vyhnálek - Ján Štrba: Oheň a svetlo

Jirko Vyhnálek - Ján Štrba: Oheň a svetlo

8.6.2017 - 15.8.2017

Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií

20.5.2017 - 20.5.2017

20. máj - Noc múzeí a galérií, zároveň posledný deň výstavy Tí, ktorí zmizli - Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 - 1945. Múzeum bude v tento deň otvorené do 22.00 a pre záujemcov sme si pripravili 2 komentované prehliadky k výstave - o 17. a 20. hodine.

Tí, ktorí zmizli

Tí, ktorí zmizli

Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 - 1945

11.11.2016 - 28.2.2017

V 30. rokoch minulého storočia bola súčasťou 6 tisícového Pezinka aj 400 členná židovská komunita. Výstava Mestského múzea v Pezinku pod názvom Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 – 1945 chce priblížiť osudy tejto, do istého momentu samozrejmej a prirodzenej súčasti mesta. Slovenský štát svojou protižidovskou politikou priniesol najskôr obmedzenie občianskych práv a slobôd, pokračoval zbavením majetku, pauperizáciou a spoločenskou izoláciou židovského obyvateľstva. Vyvrcholením jeho politiky bolo vyvezenie slovenských Židov do táborov smrti. Výstava sleduje príbeh miestneho židovského spoločenstva a jeho členov v kontexte tejto veľkej politiky, ktorá sa zrkadlila aj v mikropriestore mesta. Príbeh jednotlivcov a rodín, ktoré komunitu vytvárali a ku ktorej sa po skončení vojny v Pezinku prihlásilo 42 členov.

Tí, ktorí zmizli

Tí, ktorí zmizli

Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 - 1945

11.11.2016 - 13.4.2017

V 30. rokoch minulého storočia bola súčasťou 6 tisícového Pezinka aj 400 členná židovská komunita. Výstava Mestského múzea v Pezinku pod názvom Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 – 1945 chce priblížiť osudy tejto, do istého momentu samozrejmej a prirodzenej súčasti mesta. Slovenský štát svojou protižidovskou politikou priniesol najskôr obmedzenie občianskych práv a slobôd, pokračoval zbavením majetku, pauperizáciou a spoločenskou izoláciou židovského obyvateľstva. Vyvrcholením jeho politiky bolo vyvezenie slovenských Židov do táborov smrti. Výstava sleduje príbeh miestneho židovského spoločenstva a jeho členov v kontexte tejto veľkej politiky, ktorá sa zrkadlila aj v mikropriestore mesta. Príbeh jednotlivcov a rodín, ktoré komunitu vytvárali a ku ktorej sa po skončení vojny v Pezinku prihlásilo 42 členov.

Tí, ktorí zmizli

Tí, ktorí zmizli

Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 - 1945

11.11.2016 - 20.5.2017

V 30. rokoch minulého storočia bola súčasťou 6 tisícového Pezinka aj 400 členná židovská komunita. Výstava Mestského múzea v Pezinku pod názvom Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 – 1945 chce priblížiť osudy tejto, do istého momentu samozrejmej a prirodzenej súčasti mesta. Slovenský štát svojou protižidovskou politikou priniesol najskôr obmedzenie občianskych práv a slobôd, pokračoval zbavením majetku, pauperizáciou a spoločenskou izoláciou židovského obyvateľstva. Vyvrcholením jeho politiky bolo vyvezenie slovenských Židov do táborov smrti. Výstava sleduje príbeh miestneho židovského spoločenstva a jeho členov v kontexte tejto veľkej politiky, ktorá sa zrkadlila aj v mikropriestore mesta. Príbeh jednotlivcov a rodín, ktoré komunitu vytvárali a ku ktorej sa po skončení vojny v Pezinku prihlásilo 42 členov.

Ján Kupecký

Ján Kupecký

Život a dielo

17.8.2016 - 30.10.2016

Ján KUPECKÝ Bol jedným z najvýznamnejších barokových maliarov - portrétistov. Narodil sa v roku 1666 v Pezinku. Jeho rodičia pochádzali z Mladej Boleslavi, ktorú museli opustiť pre svoje českobratské vierovyznanie. Ako pätnásťročný odišiel z Pezinka na štúdiá do Viedne. Po troch rokoch pokračoval v štúdiách v Benátkach, Bologni, Florencii a hlavne v Ríme. Tu, vo vtedajšom hlavnom meste kresťanstva, kultúry a umenia, dosiahol vysoké majstrovstvo, ktoré zdokonaľoval po celý svoj život. Od roku 1706 žil a tvoril vo Viedni, ako jeden z najlepších maliarov - portrétistov vtedajšieho cisárstva. V roku 1723 sa presťahoval do Norimbergu, kde 16. júla 1740 zomrel. Ján Kupecký bol portrétistom vysokej šľachty, cirkevných hodnostárov a bohatých mešťanov, ale aj vedcov, umelcov a obchodníkov. Popri oficiálnych portrétoch nám zanechal aj veľa svojich autoportrétov, žánrových scén, obrazov svätých, ale aj prostých ľudí, dokonca aj pijanov a žobrákov. Jeho portréty sú verným majstrovským zobrazením portrétovaných osôb, často v ich typickom prostredí, so zmyslom pre detail. Zachytením psychologického rozpoloženia zobrazovaného, jeho vnútorného pokoja a krásy, ale aj vyjadrením vzťahu umelca k svojmu modelu, sa Kupecký radí medzi najvýznamnejších umelcov svojej doby. Jeho dielo je zo všetkých umelcov nášho stredoeurópskeho regiónu najviac zastúpené v najvýznamnejších európskych galériách a súkromných zbierkach. V Pezinku bol pri príležitosti 275. výročia jeho úmrtia - 16. júla minulého roku vyhlásený „Rok Jána Kupeckého“, ktorý potrvá až do konca tohto roka. Pri tejto príležitosti usporiadalo a usporiada mesto Pezinok množstvo podujatí, ktorými si uctilo a uctí pamiatku svojho slávneho rodáka. Jedným z podujatí je aj táto výstava. Grafické listy,z ktorých je výstava zostavená, pochádzajú v prevažnej miere zo zbierky Mesta Pezinok, doplnené sú o grafiky Galérie mesta Bratislavy a súkromných zberateľov. Ján Kupecký sa tak dnes aspoň symbolicky, v podobe grafík, ktoré boli vyhotovené podľa jeho olejomalieb, vracia do svojho rodného mesta.

wer54w66sf32re2

Fridrich Moravčík

Fridrich Moravčík

Návšteva po rokoch

26.2.2016 - 30.4.2016

Výstava z cyklu Návšteva po rokoch, ktorú už niekoľko rokov pripravuje Mestské múzeum v Pezinku, je tentokrát venovaná Fridrichovi Moravčíkovi (20.2.1916 Budmerice – 15.10.1993 Pezinok). Narodil sa v Budmericiach, kde vyrastal do svojich 11 rokov. Po presťahovaní rodiny do Modry sa v dielni svojho otca Karola vyučil písmomaliarstvu a dekoračnej maľbe a získava tak blízky vzťah k výtvarnému umeniu. Svoje schopnosti a záujem oň prehlbuje štúdiom na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 -1937), v čase pôsobenia významných osobností, akými boli Ľudovít Fulla či Mikuláš Galanda. V rokoch 1938 - 1945 absolvuje štúdia v Prahe na Majstrovskej škole bytového priemyslu u profesora Františka Trelu, ďalej v Mníchove na Majstrovskej škole dekoračnej maľby u profesora Karla Keimla a nakoniec vo Viedni, na Akadémii umení u profesora Karla Fahringera. Začiatkom päťdesiatych rokov začína ako pedagóg na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, kde stál pri zrode novovznikajúceho oddelenia aranžérstva a výstavníctva a zároveň sa stáva jeho prvým, dlhoročným vedúcim. Počas svojho pedagogického pôsobenia sa venoval predovšetkým technologickej stránke úžitkového výtvarníctva. Jeho neustále hľadanie nových metodických možností písmarskej tvorby viedlo k vypracovaniu metodiky a pomôcok pre zdokonalenie tvorby a radenia písma, ktorá sa dočkala aj niekoľkých knižných vydaní. K priekopníckym prácam vychádzajúcim z jeho dlhoročného pôsobenia na škole patrí aj metodika ladenia farieb s vlastným patentovaným systémom. Popri pedagogickej činnosti viedol aj kurzy písma v Domoch osvety, v Bratislave, v Modre, v Senici, v Liptovskom Mikuláši a zúčastňoval sa na príprave a realizácii menších výstav jednotlivých oddelení školy. V tomto období vznikajú mnohé kresby a maľby predovšetkým študijného charakteru, veduty, krajinky ale i figurálne skice, akty. Je autorom výtvarnej výzdoby fasád budov alebo dekoratívnych a grafických návrhov pre interiérové priestory. Spomeňme aspoň sgrafitovú výzdobu trojpodlažnej bytovky na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku, postavenej v 50. rokoch 20. storočia, ktorú realizoval so svojimi žiakmi, alebo reliéf v tvare malého školáka na budove základnej školy na Holubyho ulici. Bol členom Slovenského zväzu výtvarných umelcov a svojou tvorbou sa zúčastnil viacerých domácich i zahraničných výstav. V neskoršom období svojej tvorby inklinoval predovšetkým ku krajinomaľbe. Motívy Myjavy, Modry, malokarpatského regiónu, Pezinka, kde žil a tvoril prevažnú časť svojho života, to všetko podáva cez jemu blízky farebný štýl. Ale i tu cítiť jeho neustále experimentovanie s dramatizáciou farebného účinku a čoraz viac sa zahlbuje do problematiky vytvárania farebnej harmónie ladením drobných farebných plôch. V osobnosti Fridricha Moravčíka sú zúročené dlhoročné skúsenosti kriticky vnímajúceho pedagóga a výtvarníka.

wer54w66sf32re2

TUTELA_lat.ochran(c)a

TUTELA_lat.ochran(c)a

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb

17.9.2015 - 17.11.2015

Aktuálna výstava Mestského múzea v Pezinku predstavuje a približuje jeden z najmladších odborov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydry v Bratislave - odbor konzervátorstva reštaurátorstva drevorezieb. Jeho vznik bol podmienený spoločenskou potrebou stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov a konzervátorov pre obnovu a reštaurovanie umelecko-historických diel našej minulosti. Odbor sa zameriava na reštaurátorské a konzervátorské činnosti pri ochrane pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku, hodín a množstva predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí a galérií. V rámci štúdia študenti absolvujú výtvarnú prípravu, kreslenie a modelovanie, drevorezbu a reštaurátorskú prax. Súčasťou výuky je aj teoretické vzdelanie v oblasti dejín umenia, ikonografie, metodiky pamiatkovej starostlivosti a reštaurátorskej technológie. Oddelenie konzervátorstva a reštaurátorstva veľmi úzko spolupracuje s Mestským múzeom a Slovenskou národnou galériou v Bratislave. Tieto inštitúcie poskytujú konkrétne umelecké diela, na ktorých sa v rámci odbornej práce aplikujú všetky metodické a technologické postupy, tak dôležité na osvojenie si náročných reštaurátorských techník. Počas existencie odboru ŠÚV Josefa Vydru vychovala celý rad stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov. Absolventi zúročujú svoje vedomosti a praktické zručnosti v múzeách a galériách na celom Slovensku. Nachádzajú uplatnenie aj v reštaurátorských kolektívoch, v rámci ktorých sa zúčastňujú na záchrane a zachovaní nášho kultúrneho dedičstva.

wer54w66sf32re2

1 2 3 4 
Mestské múzeum v Pezinku

Otváracie hodiny:

Utorok – piatok:
10:00 – 17:00

Sobota:
10:00 – 16:00

Vstupné:

Deti, študenti, dôchodcovia:
0,50 €

Dospelí:
1,00 €

Kolektívne vstupné pre triedu:
5,00 €

facebook RSS FEED
Copyright © 2019. Mestské múzeum v Pezinku. Všetky práva vyhradené.