Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945

7.12.2022 31.8.2023

Výstava Premeny, Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945 mapuje stavebný rozvoj mesta v priestoroch parcelovaných mestských a súkromných pozemkov, pasienkov či záhrad. Hlavnú pozornosť venuje projektom, ktoré dali v 1. polovici 20. storočia Pezinku novú, modernú tvár. 

Prvá polovica 20. storočia sa stavebne dotkla najmä oblasti Pažite, časti zámockého parku, územia starého trhoviska a stromkovej školy a pozemkov, ktoré boli súčasťou pálffyovského majera na Čikošni. Tu všade v sledovanom období vznikajú základy nových ulíc, vyrastaj honosné vily i jednoduché rodiné domy, mesto nastavuje základné podmieky rozvoja územia. Niekoľko veľkých stavebných projektov vtlačí novú tvár „starému“ Pezinku. Patria k nim napr. budova Štátnej meštianskej školy (r. 1933, architekti Alois Balán, Jiří Grossmann), budova Sokolovne (r. 1928, staviteľ Jozef Horák), Ústredná pálenica (r. 1921, architekt Fridrich Weinwurm), letné kúpalisko (r. 1924, autor Artur Komlóš). Na „Rozálke“ vyrastá komplex vojenských kasární (r. 1938, architekt Václav Šantrůček), v susedstve Cajle prístavba a prestavba rozširujúca Afilovaný ústav o nové (ženské) oddelenie (r. 1940, projektant Miloslav Slabihoud), na Babe nová turistická chata (r. 1936, architekt Ferdinand Kríž). O stavbách, ich architektoch či staviteľoch viac prezrádza aktuálna výstava Mestského múzea v Pezinku.

Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945
  • Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945
  • Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945
  • Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945
  • Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945
  • Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945
  • Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945
  • Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945
  • Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945