Daydreamers

Vanda Kráľovičová / Andrej Frič

13.4.2018 31.5.2018

Vanda Kráľovičová - maliarka a výtvarná pedagogička, ktorej tvorba je spätá najmä s abstraktnou maľbou na jednej strane a voľnou kresbou a ilustráciou na strane druhej. Pracuje s prvkami podvedomia a fantázie a v jej tvorbe cítiť aj odkazy na alternatívnu kultúru, comics a psychológiu.  

Andrej Frič - umelec a výtvarný pedagóg z Pezinka. Jeho tvorba je plná fantastických prvkov a symbolov s odkazmi na mytológiu. Vytvára keramocké sochy, masky, úžitkovú keramiku a tiež obrazy a grafiky. Niekoľko rokov učil na ZUŠ v Pezinku, pravidelne sa zúčastňuje kultúrnych akcií v okolí a niektoré aj organizuje (PAFF).

Daydreamers
  • Daydreamers
  • Daydreamers
  • Daydreamers
  • Daydreamers
  • Daydreamers
  • Daydreamers
  • Daydreamers
  • Daydreamers
  • Daydreamers