Zmrzačené roky

Veľká vojna 1914 - 1918

28.7.2014 30.11.2014

28. júla 1914 bola výstrelmi z lodí rakúsko-uhorskej Dunajskej flotily na srbské hlavné mesto Belehrad zahájená I. svetová vojna. Dobovými historikmi bol tento ozbrojený konflikt globálnych rozmerov označený ako Veľká vojna. Odohrával sa prevažne na území Európy, bojovalo sa však aj v Afrike, Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe. Bol dovtedy najväčším vojnovým konfliktom v dejinách ľudstva. I. svetová vojna si vyžiadala milióny ľudských životov, ďalšie státisíce zostali doživotne zmrzačené a desaťtisíce nezvestné. Zo Slovenska narukovalo počas rokov 1914 - 1918 približne 450 000 mužov. Asi 69 000 z nich sa už domov nikdy nevrátilo. Padli na frontoch celej Európy, zomreli na následky zranení alebo v zajatí, či zostali trvalo nezvestní. Koncom leta 1914 boli mobilizovaní Slováci odvelení prevažne do Haliče (Galície) a neskôr sa ocitli na bojiskách v Rumunsku, Albánsku, pri Verdune i na Piave. Boli medzi nimi desiatky a možno stovky Pezinčanov, Cajlanov a Grinavanov. Vojna a jej dôsledky ničili životy aj v zázemí. Nedostatok pracovných síl spôsobený odchodom mužov na front, zle obrobené polia a vinohrady, obrovská drahota, rekvirácie, potravinové prídely, hlad a choroby – každodenný boj tých, čo zostali doma. Mestské múzeum v Pezinku prináša príbehy vojny na fronte i v zázemí svojou novou výstavou s podtitulom Zmrzačené roky. Pretože presne takými sa stali.

 

Zmrzačené roky
  • Zmrzačené roky
  • Zmrzačené roky
  • Zmrzačené roky
  • Zmrzačené roky
  • Zmrzačené roky
  • Zmrzačené roky
  • Zmrzačené roky