z kameňa

kameň ako architektonický a umelecký artefakt

9.6.2008 11.8.2008

Výstava upriamuje pozornosť na kameň ako architektonický a umelecký artefakt. Jej cieľom je prostredníctvom častí, zlomkov a zvyškov starých architektúr priblížiť remeselné i umelecké majstrovstvo kamenárskych majstrov, upozorniť na mnohé architektonické detaily ako neoddeliteľnú súčasť a zároveň osobitosť stavebného celku. Vystavovaný súbor architektonických článkov – fragmentov svetských i sakrálnych stavieb predovšetkým z obdobia gotiky a renesancie je vyskladaný zo zbierok viacerých odborných inštitúcií i jednotlivcov.

 

z kameňa
  • z kameňa