Sondy do minulosti

O podobách starého Pezinka

6.9.2013 30.11.2013

Výstava o počiatkoch historického Pezinka. Od prvej písomnej zmienky cez obdobie vrcholného a neskorého stredoveku až po novovek, o architektúre a urbanizme priestoru, v ktorom sa formovalo naše mesto. Súčasťou výstavy sú ideové rekonštrukcie, digitálne vizualizácie a animácie dodnes stojacich historických objektov.

 

Sondy do minulosti
  • Sondy do minulosti
  • Sondy do minulosti
  • Sondy do minulosti
  • Sondy do minulosti
  • Sondy do minulosti
  • Sondy do minulosti
  • Sondy do minulosti
  • Sondy do minulosti