Minimal

Peter Konečný

29.1.2021 31.5.2021

Peter Konečný – Minimal

 

Mestské múzeum v Pezinku pripravilo na nasledujúce týždne výstavu čiernobielych fotografií s názvom Minimal. Predstaví zaujímavú a originálnu tvorbu kontrabasistu, básnika, textára a fotografa Petra Konečného.

Prostredníctvom veľkoformátových fotografií ukazuje Minimal hľadanie výtvarnej čistoty a kompozície tvarov. Hlavným aktérom je dlhý čas expozície a dopadajúce svetlo. Podobné námety alebo zámer sú na poli súčasnej výtvarnej scény ojedinelé.

Dôležitým faktorom je zobrazená štruktúra predmetu zväčša každodennej potreby. Sú to predmety z domácnosti, jednoduché maličkosti, drobnosti fotografované v pohybe, pričom nie je zachytený ich reálny obraz ale tvar, ktorý vzniká násobkom tohto pohybu.

Zaujímavým počinom je i samotné uchopenie tohto procesu na poli digitálnych médií. Petrova práca sa približuje skôr k žánru maliarstva ako k fotografii. Z mnohých fotografií sa nám prihovárajú predmety akoby vytvorené uhlíkom. Tvar, štruktúra i niektoré prvky by tomu nasvedčovali. Vo viacerých obrazoch dokázal originálnym spôsobom zachytiť pohyb a dynamiku v statickom obraze a navodiť tak atmosféru živého.

Svojou prácou a spôsobom realizácie sa autor hlási k ére, kedy fotografia bola inšpirovaná výtvarným umením a predstavovala tak začiatok svojej dlhej cesty.

„Pohyb je predpokladom života, a tak aj tento akoby vytváral niečo nové, niečo čo je nám známe a k čomu sa môže viazať naša emócia. Je to možno akási moja fotografická kabala. Z výtvarného hľadiska sa snažím pre jednoduché tvary nachádzať dokonalú kompozíciu a porovnateľne významnú hmotu na všetkých fotografiách cyklu“ (Peter Konečný).

Výstava Petra Konečného je za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení prístupná verejnosti do 31. mája 2021.

Minimal
 • Minimal
 • Minimal
 • Minimal
 • Minimal
 • Minimal
 • Minimal
 • Minimal
 • Minimal
 • Minimal
 • Minimal
 • Minimal
 • Minimal