Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku

1580 - zomiera majiteľ Pezinka a celého pezinského panstva Ján Krušič z Lepoglavy. Záložné majetky prevzala jeho vdova Katarína, ktorá sa v krátkom čase vydala za grófa Štefana Illesházyho, pôvodne dôstojníka v Krušičovom pluku.

Mestské múzeum v Pezinku

Mestské múzeum v Pezinku zriadilo Mestského zastupiteľstvo v Pezinku ako svoju príspevkovú organizáciu k 1.marcu 2003, slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 18. septembra 2003. Hlavným poslaním Múzea je cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov ako hmotných dokladov k dejinám mesta Pezinok. Táto práca je napĺňaná prostredníctvom archeologických výskumov, archívneho bádania, propagačnej a publikačnej činnosti.

Výstavné priestory Múzea ponúkajú stálu expozíciu archeológie Pezinka a okolia. V tzv. kaplnke je umiestnená zbierka sakrálnej plastiky pezinského keramikára Jozefa Franka. Galerijná časť je využívaná na dočasné výstavy s historickým obsahom, resp. výstavy prezentujúce výtvarné umenie s dôrazom na miestnych a regionálnych autorov.

Mestské múzeum sídli v priestoroch renesančnej Starej radnice, nachádzajúcej sa na Radničnom námestí.

 
Ján Kupecký

Ján Kupecký

Život a dielo

17.8.2016 - 30.10.2016

Ján KUPECKÝ Bol jedným z najvýznamnejších barokových maliarov - portrétistov. Narodil sa v roku 1666 v Pezinku. Jeho rodičia pochádzali z Mladej Boleslavi, ktorú museli opustiť pre svoje českobratské vierovyznanie. Ako pätnásťročný odišiel z Pezinka na štúdiá do Viedne. Po troch rokoch pokračoval v štúdiách v Benátkach, Bologni, Florencii a hlavne v Ríme. Tu, vo vtedajšom hlavnom meste kresťanstva, kultúry a umenia, dosiahol vysoké majstrovstvo, ktoré zdokonaľoval po celý svoj život. Od roku 1706 žil a tvoril vo Viedni, ako jeden z najlepších maliarov - portrétistov vtedajšieho cisárstva. V roku 1723 sa presťahoval do Norimbergu, kde 16. júla 1740 zomrel. Ján Kupecký bol portrétistom vysokej šľachty, cirkevných hodnostárov a bohatých mešťanov, ale aj vedcov, umelcov a obchodníkov. Popri oficiálnych portrétoch nám zanechal aj veľa svojich autoportrétov, žánrových scén, obrazov svätých, ale aj prostých ľudí, dokonca aj pijanov a žobrákov. Jeho portréty sú verným majstrovským zobrazením portrétovaných osôb, často v ich typickom prostredí, so zmyslom pre detail. Zachytením psychologického rozpoloženia zobrazovaného, jeho vnútorného pokoja a krásy, ale aj vyjadrením vzťahu umelca k svojmu modelu, sa Kupecký radí medzi najvýznamnejších umelcov svojej doby. Jeho dielo je zo všetkých umelcov nášho stredoeurópskeho regiónu najviac zastúpené v najvýznamnejších európskych galériách a súkromných zbierkach. V Pezinku bol pri príležitosti 275. výročia jeho úmrtia - 16. júla minulého roku vyhlásený „Rok Jána Kupeckého“, ktorý potrvá až do konca tohto roka. Pri tejto príležitosti usporiadalo a usporiada mesto Pezinok množstvo podujatí, ktorými si uctilo a uctí pamiatku svojho slávneho rodáka. Jedným z podujatí je aj táto výstava. Grafické listy,z ktorých je výstava zostavená, pochádzajú v prevažnej miere zo zbierky Mesta Pezinok, doplnené sú o grafiky Galérie mesta Bratislavy a súkromných zberateľov. Ján Kupecký sa tak dnes aspoň symbolicky, v podobe grafík, ktoré boli vyhotovené podľa jeho olejomalieb, vracia do svojho rodného mesta.

 

Pezinské lekárne a ich lekárnici

S lekárenským remeslom sa v Pezinku stretávame už v 17. storočí. V jeho závere dokonca s dvoma lekárňami, čo bola pre danú dobu a veľkosť mesta skôr výnimka ako pravidlo. Napríklad v susednom Svätom Jure a Modre mail obyvatelia k dispozícii jednu. Obe pezinské lekárne sa nachádzali na námestí. Jedna, nazývaná „U čierneho medveďa“, bola umiestnená v dolných priestoroch radnice a druhá, „U čierneho ... celý článok »

Mestské múzeum v Pezinku

Otváracie hodiny:

Utorok – piatok:
10:00 – 17:00

Sobota:
10:00 – 16:00

Vstupné:

Deti, študenti, dôchodcovia:
0,40 €

Dospelí:
0,80 €

Kolektívne vstupné pre triedu:
3,50 €

facebook RSS FEED
Copyright © 2016. Mestské múzeum v Pezinku. Všetky práva vyhradené.