Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku Mestské múzeum v Pezinku

1580 - zomiera majiteľ Pezinka a celého pezinského panstva Ján Krušič z Lepoglavy. Záložné majetky prevzala jeho vdova Katarína, ktorá sa v krátkom čase vydala za grófa Štefana Illesházyho, pôvodne dôstojníka v Krušičovom pluku.

Mestské múzeum v Pezinku

Mestské múzeum v Pezinku zriadilo Mestského zastupiteľstvo v Pezinku ako svoju príspevkovú organizáciu k 1.marcu 2003, slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 18. septembra 2003. Hlavným poslaním Múzea je cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov ako hmotných dokladov k dejinám mesta Pezinok. Táto práca je napĺňaná prostredníctvom archeologických výskumov, archívneho bádania, propagačnej a publikačnej činnosti.

Výstavné priestory Múzea ponúkajú stálu expozíciu archeológie Pezinka a okolia. V tzv. kaplnke je umiestnená zbierka sakrálnej plastiky pezinského keramikára Jozefa Franka. Galerijná časť je využívaná na dočasné výstavy s historickým obsahom, resp. výstavy prezentujúce výtvarné umenie s dôrazom na miestnych a regionálnych autorov.

Mestské múzeum sídli v priestoroch renesančnej Starej radnice, nachádzajúcej sa na Radničnom námestí.

 
Fridrich Moravčík

Fridrich Moravčík

Návšteva po rokoch

26.2.2016 - 30.4.2016

Výstava z cyklu Návšteva po rokoch, ktorú už niekoľko rokov pripravuje Mestské múzeum v Pezinku, je tentokrát venovaná Fridrichovi Moravčíkovi (20.2.1916 Budmerice – 15.10.1993 Pezinok). Narodil sa v Budmericiach, kde vyrastal do svojich 11 rokov. Po presťahovaní rodiny do Modry sa v dielni svojho otca Karola vyučil písmomaliarstvu a dekoračnej maľbe a získava tak blízky vzťah k výtvarnému umeniu. Svoje schopnosti a záujem oň prehlbuje štúdiom na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 -1937), v čase pôsobenia významných osobností, akými boli Ľudovít Fulla či Mikuláš Galanda. V rokoch 1938 - 1945 absolvuje štúdia v Prahe na Majstrovskej škole bytového priemyslu u profesora Františka Trelu, ďalej v Mníchove na Majstrovskej škole dekoračnej maľby u profesora Karla Keimla a nakoniec vo Viedni, na Akadémii umení u profesora Karla Fahringera. Začiatkom päťdesiatych rokov začína ako pedagóg na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, kde stál pri zrode novovznikajúceho oddelenia aranžérstva a výstavníctva a zároveň sa stáva jeho prvým, dlhoročným vedúcim. Počas svojho pedagogického pôsobenia sa venoval predovšetkým technologickej stránke úžitkového výtvarníctva. Jeho neustále hľadanie nových metodických možností písmarskej tvorby viedlo k vypracovaniu metodiky a pomôcok pre zdokonalenie tvorby a radenia písma, ktorá sa dočkala aj niekoľkých knižných vydaní. K priekopníckym prácam vychádzajúcim z jeho dlhoročného pôsobenia na škole patrí aj metodika ladenia farieb s vlastným patentovaným systémom. Popri pedagogickej činnosti viedol aj kurzy písma v Domoch osvety, v Bratislave, v Modre, v Senici, v Liptovskom Mikuláši a zúčastňoval sa na príprave a realizácii menších výstav jednotlivých oddelení školy. V tomto období vznikajú mnohé kresby a maľby predovšetkým študijného charakteru, veduty, krajinky ale i figurálne skice, akty. Je autorom výtvarnej výzdoby fasád budov alebo dekoratívnych a grafických návrhov pre interiérové priestory. Spomeňme aspoň sgrafitovú výzdobu trojpodlažnej bytovky na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku, postavenej v 50. rokoch 20. storočia, ktorú realizoval so svojimi žiakmi, alebo reliéf v tvare malého školáka na budove základnej školy na Holubyho ulici. Bol členom Slovenského zväzu výtvarných umelcov a svojou tvorbou sa zúčastnil viacerých domácich i zahraničných výstav. V neskoršom období svojej tvorby inklinoval predovšetkým ku krajinomaľbe. Motívy Myjavy, Modry, malokarpatského regiónu, Pezinka, kde žil a tvoril prevažnú časť svojho života, to všetko podáva cez jemu blízky farebný štýl. Ale i tu cítiť jeho neustále experimentovanie s dramatizáciou farebného účinku a čoraz viac sa zahlbuje do problematiky vytvárania farebnej harmónie ladením drobných farebných plôch. V osobnosti Fridricha Moravčíka sú zúročené dlhoročné skúsenosti kriticky vnímajúceho pedagóga a výtvarníka.

 

Pezinské lekárne a ich lekárnici

S lekárenským remeslom sa v Pezinku stretávame už v 17. storočí. V jeho závere dokonca s dvoma lekárňami, čo bola pre danú dobu a veľkosť mesta skôr výnimka ako pravidlo. Napríklad v susednom Svätom Jure a Modre mail obyvatelia k dispozícii jednu. Obe pezinské lekárne sa nachádzali na námestí. Jedna, nazývaná „U čierneho medveďa“, bola umiestnená v dolných priestoroch radnice a druhá, „U čierneho ... celý článok »

Mestské múzeum v Pezinku

Otváracie hodiny:

Utorok – piatok:
10:00 – 17:00

Sobota:
10:00 – 16:00

Vstupné:

Deti, študenti, dôchodcovia:
0,40 €

Dospelí:
0,80 €

Kolektívne vstupné pre triedu:
3,50 €

facebook RSS FEED
Copyright © 2016. Mestské múzeum v Pezinku. Všetky práva vyhradené.