Jaroslav Knil

Návšteva po rokoch

1.3.2019 18.4.2019

Výstavy z cyklu Návšteva po rokoch sú venované výtvarnej osobnosti spätej z Pezinkom a jeho blízkym okolím. Tentokrát je venovaná maliarovi Jaroslavovi Knilovi k jeho nedožitým deväťdesiatinám. Knil sa narodil v českom Štepánove v roku 1929. V rokoch 1951 – 1959 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení figurálnej maľby u profesora Jána Mudrocha. V roku 1965 prichádza do Pezinka, kde žil a tvoril až do svojej smrti v roku 2012. Jeho žánrová tematika bola bohatá, v ranej tvorbe prevládala figurálna a portrétna maľba. Svoju tvorbu neskôr rozširuje o námet krajinomaľby, ktorá sa stala jeho dominantným zdrojom inšpirácii.

Jaroslav Knil
  • Jaroslav Knil
  • Jaroslav Knil
  • Jaroslav Knil
  • Jaroslav Knil
  • Jaroslav Knil