Aktivity múzea

Cieľom a hlavnou snahou Mestského múzea je propagácia bohatej a pestrej histórie mesta, jej priblíženie a predstavenie čo najširšej verejnosti, rovnako odbornej ako i laickej. K naplneniu zámeru smerujú všetky navonok orientované aktivity – výstavy, vedecká, publikačná a propagačná činnosť.
Veľmi dôležitý je pre nás kontakt s verejnosťou – deťmi, mládežou, klubmi dôchodcov a rôznymi záujmovými skupinami. Pre nich sa snažíme pripravovať besedy, prednášky, sprevádzanie po pamätihodnostiach mesta, či komentované prehliadky aktuálnych výstav.


Nedopovedané príbehy

01.03.2019

Knižná novinka Mestského múzea v Pezinku je uzatvorením dlhodobého projektu, mapujúceho minulosť miestnej židovskej komunity, rodín a jednotlivcov, ktorí ju tvorili a ktorú sa podarilo podchytiť v časovom rámci polovice 19. až polovice 20. storočia. Výsledkom je 376 stranová publikácia, ktorej úvodná kapitola prináša základnú informáciu o pezinskej židovskej komunite a náboženskej obci, ktorá ju reprezentovala dovnútra i navonok. Ponúka pohľad na témy, ktoré hýbali komunitou samotnou. Druhá časť je zameraná na zmapovanie osudov jednotlivých rodín. Celkovo sa autorkám podarilo podchytiť príbehy 110 pezinských rodín, ktoré sa od polovice 19. storočia viac či menej zapájali do života mesta a ich aktivity našli odraz v archívnych prameňoch. ... celý popis

Nedopovedané príbehy

Fragmenty Veľkej vojny

Komentovaná prehliadka výstavy

30.01.2019

Komentovanou prehliadkou výstavy Fragmenty Veľkej vojny návštevníkov previedol pán Jakub Horváth. V zaujímavom výklade porozprával o Slovákoch a prvej svetovej vojne. Súčasťou prehliadky bol aj hudobný vstup skupiny Funny Fellows. celý popis

Fragmenty Veľkej vojny

Fragmenty Veľkej vojny

Komentovaná prehliadka

14.11.2018

O vojenských vyznamenaniach, medailách a diplomoch, o uniformách a zbraniach i ďalších zaujímavých predmetoch spojených s obdobím a udalosťami Veľkej vojny. Výstavou sprevádzal jej autor Ivan Chudý. celý popis

Fragmenty Veľkej vojny

Daydreamers

Komentovaná prehliadka

28.05.2018

O svojej tvorbe a inšpiráciách porozprávali autori výstavy Vanda Kraľovičová a Andrej Frič. celý popis

Daydreamers

Noc múzeí a galérií

19.05.2018

Múzeum pripravilo na noc múzeí a galérií dve prechádzky pezinskou minulosťou. V domoch na Holubyho č. 22 a 23 v historickom jadre mesta sme porozprávali o zaujímavom slohovom vývoji týchto typologicky ojedinelých stavieb, ktoré prešli rozsiahlejšími prestavbami až k ich reprezentatívnemu výrazu meštianskych domov. Pezinskými ulicami sme previedli záujemcov o bližšie spoznanie miest spojených s miestnou židovskou komunitou. Zastavili sme sa pri bývalej starej synagóge a starom cintoríne. Neobišli sme ani nový židovský cintorín a miesto, na ktorom stála nová synagóga.   celý popis

Noc múzeí a galérií