Moderná architektúra v Bratislave a okolí: korene a súvislosti

prednáška

1.6.2023

Srdečne pozývame na prednášku dr. Kataríny Haberlandovej z Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV Moderná architektúra v Bratislave a okolí: korene a súvislosti stredu 31. mája o 17.00 hod. v priestoroch múzea.

Rok 1918 bol pre Slovensko nesporne prelomovým momentom pre rozvoj modernej architektúry, aj keď napríklad v oblasti moderného mestského plánovania to u nás vrelo už omnoho skôr. Hoci bola Bratislava ako metropola slovenskej časti 1. ČSR prirodzeným centrom nových trendov v architektúre, kam prichádzali architekti a stavebné firmy z Čiech, ich pôsobenie sa vzápätí rozšírilo aj do ďalších regiónov. Historicky a obchodne významné mestá nachádzajúce sa blízko Bratislavy v smere na Trnavu, medzi ktorými bol aj Pezinok, sa ukázali ako zaujímavé územia pre premýšľanie a testovanie moderných princípov urbanizmu a architektúry. V mnohých ohľadoch boli totiž podobné vinohradníckym predmestiam Bratislavy, rovnako prechádzajúcim medzivojnovou premenou na pulzujúce mestské štvrte.  

 

Prednáška je súčasťou aktuálnej výstavy Premeny / Stavebný obraz Pezinka 1900 – 1945, ktorej trvanie predlžujeme do 31. augusta 2023.

Moderná architektúra v Bratislave a okolí: korene a súvislosti