Nedopovedané príbehy

1.3.2019

Knižná novinka Mestského múzea v Pezinku je uzatvorením dlhodobého projektu, mapujúceho minulosť miestnej židovskej komunity, rodín a jednotlivcov, ktorí ju tvorili a ktorú sa podarilo podchytiť v časovom rámci polovice 19. až polovice 20. storočia. Výsledkom je 376 stranová publikácia, ktorej úvodná kapitola prináša základnú informáciu o pezinskej židovskej komunite a náboženskej obci, ktorá ju reprezentovala dovnútra i navonok. Ponúka pohľad na témy, ktoré hýbali komunitou samotnou. Druhá časť je zameraná na zmapovanie osudov jednotlivých rodín. Celkovo sa autorkám podarilo podchytiť príbehy 110 pezinských rodín, ktoré sa od polovice 19. storočia viac či menej zapájali do života mesta a ich aktivity našli odraz v archívnych prameňoch. Východiskovým bodom pre spracovanie skúmaných mien je súpis obyvateľov Pezinka z roku 1857, ktorý pomohol identifikovať rodinu v priestore mesta a zároveň bol základom pre tvorbu genealógií, ktoré otvárajú príbeh každej rodiny. Suma získaných informácií sa meno od mena líši, niekedy vystačila na pár riadkov, inokedy zaplnila niekoľko strán. Publikácia disponuje podrobným poznámkovým aparátom, odkazujúcim na použitú literatúru, zdroje a archívne pramene a bohatou obrazovou prílohou (tabuľky, fotografie, ukážky korešpondencie a archívne dokumenty). Dôležitou súčasťou knihy je fotodokumentácia zvyškov pezinského židovského cintorína, posledného hmatateľného dôkazu existencie tunajšej náboženskej obce. Fotografie 160 náhrobných kameňov dopĺňa schematický pôdorys cintorína a legenda s menami, umožňujúca orientáciu v pôdoryse i samotnej fotodokumentácii.

Časovo a finančne náročný projekt mohol byť premietnutý do knižnej podoby len vďaka pomoci a podpore jednotlivcov a inštitúcií. Veríme, že všetci sa nájdu na stránkach knihy. Vznik publikácie finančne podporilo Mesto Pezinok, z verejných zdrojov poskytol podporu Fond na podporu umenia a zo svojej dodatočnej schémy poskytol prostriedku Bratislavský samosprávny kraj.

 

Nedopovedané príbehy
  • Nedopovedané príbehy
  • Nedopovedané príbehy
  • Nedopovedané príbehy
  • Nedopovedané príbehy
  • Nedopovedané príbehy
  • Nedopovedané príbehy