Noc múzeí a galérií

14.5.2022

Srdečne pozývame na Noc múzeí a galérií, v rámci ktorej sme pre Vás pripravili

Výstavy:

10.00 – 20.00: zo zeme

Stála expozícia približuje dejiny Pezinka a jeho bezprostredného okolia prostredníctvom archeologických nálezov zo širokého časového obdobia od praveku až po novovek

10.00 – 20.00: Činy, nie slová –  2. sv. vojna a československý západný odboj

Výstava upriamuje pozornosť na západný odboj a účasť Čechov a Slovákov v ňom. V radoch československej zahraničnej armády bojovali viacerí Pezinčania, výstava približuje aj ich osudy. Súčasťou výstavy sú aj udalosti spojené s leteckými súbojmi nad Slovenskom v lete 1944 a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave.                                            

 

Sprievodné podujatia:

15.00: Činy, nie slová – komentovaná prehliadka výstavy, sprevádzať bude jej spoluautor Jakub Horváth z Klubu vojenskej histórie Golian

18.00: Operácia Anthropoid – 80 rokov od atentátu na Reinharda Heydricha - prednáška

27. mája uplynie 80 rokov od atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Atentát, ktorý vykonal Ján Kubiš a Jozef Gabčík dodnes patrí nielen k najvýznamnejším činom československého odboja, ale je aj jedným z najvýznamnejších aktov protinacistickej rezistencie v Európe. Heydrich zastával v štruktúrach Tretej ríše nezastupiteľné miesto a jeho likvidácia zasiahla režim pomerne tvrdo. O tom, ako sa atentát pripravoval, ale aj o problematike spomínania na tento čin v povojnových rokoch bude prednášať Martin Posch z Historického ústavu SAV a Dokumentačného strediska holokaustu.

 

Noc múzeí a galérií
  • Noc múzeí a galérií