Staršia doba železná - halštatská na juhozápadnom Slovensku

29.1.2010 31.3.2010

Výstava pripravená v spolupráci s Archeologickým múzeom SNM v Bratislave priblížila kultúru staršej doby železnej prostredníctvom výsledkov archeologických výskumov, realizovaných v lokalitách JZ Slovenska. Návštevníci mohli okrem bohato zdobenej sídliskovej a pohrebnej keramiky a drobných kovových predmetov vidieť aj rekonštrukciu zemnice - obydlia typického pre danú dobu, ako aj náznakovú rekonštrukciu zrubovej hrobovej komory. 

 

Staršia doba železná - halštatská na juhozápadnom Slovensku
  • Staršia doba železná - halštatská na juhozápadnom Slovensku
  • Staršia doba železná - halštatská na juhozápadnom Slovensku
  • Staršia doba železná - halštatská na juhozápadnom Slovensku
  • Staršia doba železná - halštatská na juhozápadnom Slovensku
  • Staršia doba železná - halštatská na juhozápadnom Slovensku