Ráčte vstúpiť

obchody a služby na starých fotografiách

24.4.2015 30.6.2015

V roku 1924 vydal pezinský Dobrovoľný hasičský zbor Jubilárny album k 50. výročiu svojho založenia. Jeho súčasťou boli aj reklamy viacerých pezinských obchodníkov. Tieto sa stali inšpiráciou a podnetom k výstave Ráčte vstúpiť. Kombináciou reklamných textov, dobových fotografií a archívnych prameňov sme sa pokúsili vyskladať mozaiku obchodných a živnostenských ponúk prvorepublikového Pezinka, stotožniť identifikované prevádzky s konkrétnymi miestami a adresami a prostredníctvom dochovaných záberov priblížiť staré ulice nášho mesta a jednotlivé domy, v ktorých Pezinčania nachádzali pestrosť vtedajších tovarov a služieb.

 

Ráčte vstúpiť
  • Ráčte vstúpiť
  • Ráčte vstúpiť
  • Ráčte vstúpiť
  • Ráčte vstúpiť
  • Ráčte vstúpiť
  • Ráčte vstúpiť