Návšteva po rokoch

Mallý, Polkoráb, Zabadal...

9.2.2015 18.4.2015

Výstavný cyklus Mestského múzea v Pezinku s názvom Návšteva po rokoch chce pripomínať umelcov, ktorí svoj život spojili s našim mestom. Umelcov, ktorí sa tu narodili, tvorili, prežili aspoň časť svojho života. Takto sme v minulosti priniesli umenie Jána Kupeckého, Jozefa Baláža či Ondreja Šteberlu. Aktuálna Návšteva pridala k pôvodnému zámeru nový prvok – Pezinok ako ústredný motív. Zároveň zachováva spätosť autora s tunajším prostredím a ponúka tak výber diel už nežijúcich umelcov, ktorí toto spojenie preniesli aj na plátno či papier. Výstava ponúka pestrosť autorov, motívov a inšpirácií našim mestom. Medzi vystavenými dielami nájdeme veľké meno slovenského výtvarného umenia – Gustáva Mallého, Pezinčanom dobre známych Fridricha Moravčíka a Augustína Zabadala, zatiaľ neznámeho Jána Tumu i prekvapenia akými môžu pre mnohých byť František Meissl, Elena Jamnická či Július Polkoráb.

 

Návšteva po rokoch
  • Návšteva po rokoch
  • Návšteva po rokoch
  • Návšteva po rokoch
  • Návšteva po rokoch