Danica Tyková

Dialógy s kovom

9.12.2010 31.1.2011

Danica TYKOVÁ sa narodila 12. januára 1959 v Modre, od narodenia žije v Pezinku. Je absolventkou VŠVU – katedry sochárstva. Od roku 1978 pracuje ako pedagóg v Základnej umeleckej škole v Pezinku. Venuje sa textilnej tvorbe, tapisérii, tvorbe papierových a kovových objektov a koláží. Vystavovala doma i v zahraničí, niekoľkokrát i v Pezinku. Zúčastnila sa aj niekoľkých textilných sympózií a významných prezentácií slovenského umenia. V priestoroch Mestského múzea vystavuje aktuálne drobné objekty z kovu, doplnené kresbami.

 

Danica Tyková
  • Danica Tyková
  • Danica Tyková
  • Danica Tyková
  • Danica Tyková
  • Danica Tyková
  • Danica Tyková
  • Danica Tyková
  • Danica Tyková