Alfred Piffl a jeho Pezinok

28.11.2008 31.1.2009

Chytil ma motív miznúceho Pezinka ... Na každom kroku objavujem krásu starého Pezinka ... koľko krásnych klenieb, klepadiel, pôvodných dverí a oblokov, koľko asi zaujímavých krovov, ktoré sú pre mňa neprístupné. Tento môj záujem nie je daný tým, že som bol historikom, ale tým, že dačo nenávratne mizne, čo nikto nezachycuje pre budúcich. Ani fotografiou, ani kresbou, ani zameraním... (6. december 1962, pracovný denník A. Piffla)

Pezinok očami a rukou Alfreda Piffla, významného československého architekta, historika, kunsthistorika a vysokoškolského pedagóga. Počas trojročného pôsobenia v OSP Pezinok zaznamenal Piffl vo svojich kresbách mesto a jeho premeny v prvej polovici 60 – tych rokov minulého storočia.

 

Alfred Piffl a jeho Pezinok
  • Alfred Piffl a jeho Pezinok
  • Alfred Piffl a jeho Pezinok
  • Alfred Piffl a jeho Pezinok
  • Alfred Piffl a jeho Pezinok
  • Alfred Piffl a jeho Pezinok
  • Alfred Piffl a jeho Pezinok
  • Alfred Piffl a jeho Pezinok