Alexander Ilečko / Na papieri

13.9.2023 30.11.2023

Tvorba Alexandra Ilečka je veľmi rôznorodá, neviazaná k žiadnym výtvarným prúdom a silne ovplyvnená ženskou figúrou v rôznych významových polohách, pričom neustále prevláda symbol matky a rodiny. V jeho práci rezonujú témy materstva, rodiny, biblické i žánrové príbehy, portréty i fantazijne zhmotnené postavy, abstraktné či konštruktívno-geometrické tvary.

Predstupňom k Ilečkovej sochárskej tvorbe je kresba a grafika, ktorá sa stáva rovnocenným výtvarným prejavom a sprevádza ho počas celej tvorby. Ako každý sochár, i on dokonale ovláda umenie skice a kresby, aby tak okamžite zhmotnil na papieri svoju myšlienku či predstavu.

Aktuálna výstava v Mestskom múzeu z podtitulom „Na Papieri“ je dôkazom všestranného výtvarného talentu. Je zavŕšením pôvodne plánovanej trilógie výstav (drevo 2017/2018, hlina 2018, papier 2023), pretože vtesnať do jednej výstavy tak rozsiahly profil  prác by bolo hrubo neprofesionálne.

Mnohé z kresieb sa stávajú predlohou pre modelovanie sôch z dreva, hliny, prípadne z bronzu. V 111 vystavených prácach, starostlivo a citlivo vybraných z bezmála 400 diel, ktoré prešli úzkym výberom je možné vidieť posun od raných prác až po diela skúsenej a profesionálnej ruky.

Alexander Ilečko patrí do strednej generácie slovenského sochárstva a je jedným zo zakladateľov Sochárskych sympózií v Moravanoch nad Váhom. Vystavoval na mnohých samostatných i skupinových výstavách (v Bratislave, v Budapešti, Prahe, Paríži, Brne, Piešťanoch a inde) a zúčastnil sa viacerých sochárskych sympózií (Moravany nad Váhom, Slovinsko, Nemecko).

Aktuálna výstava znázorňujú prierez jeho celoživotnou cestou a tvorí neoddeliteľnú súčasť mozaiky jeho plodného života. Návštevníci ju môžu vidieť do konca novembra 2023.

 

Alexander Ilečko / Na papieri
  • Alexander Ilečko / Na papieri
  • Alexander Ilečko / Na papieri
  • Alexander Ilečko / Na papieri
  • Alexander Ilečko / Na papieri
  • Alexander Ilečko / Na papieri
  • Alexander Ilečko / Na papieri
  • Alexander Ilečko / Na papieri
  • Alexander Ilečko / Na papieri
  • Alexander Ilečko / Na papieri
  • Alexander Ilečko / Na papieri