Zo zeme

kvíz o minulosti Pezinka, inšpirovaný našou stálou expozíciou


 • Pravek je prvou a najdlhšou etapou ľudských dejín. Rozdeľujeme ho na jednotlivé obdobia (doby) podľa prevládajúceho materiálu, použitého pri výrobe pracovných nástrojov (môžete ich vidieť aj u nás v múzeu). Správne poradie materiálov, z ktorých si naši pravekí predkovia vyrábali nástroje, začínajúc od najstaršieho je:

  • drevo, kameň, železo, bronz
  • kameň, meď, bronz, železo
  • kameň, hlina, bronz, železo
 • Rozšírenie a zdokonalenie poľnohospodárstva v neolite zabezpečilo ľuďom dostatok potravy. Nadbytočné potraviny si uskladňovali vo veľkých hlinených nádobách nazývaných ... , ktoré zahlbovali do zeme, aby v nich dosiahli a udržali nižšiu teplotu.

  • prasleny
  • mazanice
  • zásobnice
 • V eneolite (4400 – 2000 pred Kr.) si ľudia stavali svoje príbytky v blízkosti vodných plôch, ktoré poskytovali vlahu pre ich polia a vodu pre stáda zdomácnených zvierat. Takáto dedina sa našla v lokalite Grinava – Dlhé Pole. Ľudia tu bývali v

  • malých domoch kruhového pôdorysu z dreva, slamy a hliny s priemerom do 5 m
  • dlhých domoch, ktoré tvorili drevené kolové konštrukcie vypletané prútím a omietnuté hlinou s rozmermi do 30 x 10 m
  • dlhých domoch, postavených z kameňa, prútia a hliny s rozmermi do 40 x 15 m
 • Pravekí obyvatelia dnešného Pezinka vyrábali a tvarovali tenkostennú keramiku ručne z hliny. V lokalite Pezinok Lazarna

  • sa našla nádoba s prepálenou hlinenou hmotou, v ktorej sa zachovali odtlačky rúk pravekých ľudí staré viac ako 5000 rokov
  • sa našli základy pravekej „hrnčiarskej dielne“, ktorá tu fungovala pred 6000 rokmi
  • sa našlo zariadenie pripomínajúce hrnčiarsky kruh, staré vyše 3500 rokov
 • V lokalite Grinava – Dlhé Pole sa nachádzala eneolitická dedina, z ktorej pochádza množstvo nálezov, prezentovaných v mestskom múzeu. Jedným z nich je aj miska s otvorom a sitkovito prederaveným dnom, ktorá mala slúžiť ako

  • súčasť tajomných pravekých rituálov a obradov
  • súčasť pravekého zariadenia na odšťavovanie lesných plodov
  • súčasť destilačného zariadenia
 • V stredoveku sa na výbežku Malých Karpát, nad dnešnou psychiatrickou nemocnicou, nachádzal/o ....... Jeho výstavba pravdepodobne súvisela s banskými aktivitami grófov zo Svätého Jura a Pezinka.

  • kamenný hrad s vežou, ktorý v roku 1271 dobyli vojská Přemysla Otakara II.
  • jednoduché opevnenie (Starý zámok I) z drevozemného valu a dubovej palisády alebo hradby
  • mestečko banských ťažiarov
 • Oficiálne počiatky pezinského baníctva siahajú do 14. storočia. Grófi zo Svätého Jura a Pezinka ťažili na svojich majetkoch najmä:

  • zlato a striebro
  • meď
  • antimón
 • Starý zámok II stál na úzkom skalnatom hrebeni, odkiaľ bolo možné kontrolovať cesty umožňujúce prechod na Záhorie cez Babu alebo sedlo pod Javorinou. Jeho dočasný zánik v závere 13. storočia nám dokazuje

  • listina s priamou zmienkou o zániku hrádku
  • viacero železných mečov, sekier a kopijí, ktoré sa tu našli
  • množstvo železných hrotov šípov z poslednej tretiny 13. storočia, ktoré sa našli v jeho blízkosti
 • Po zániku Starého zámku II bolo opevnenie obnovené a využívané ako oporný alebo signalizačný bod najneskôr do prelomu 15. a 16. storočia. Z tohto obdobia pochádzajú rôzne kovové predmety, ktoré sa tu našli:

  • stredoveké kľúče, železné nožíky, podkovy, klince, ostroha, dverové kovania, kresadlo, chirurgické nástroje, drevorubačská sekera
  • stredoveký meč, podkovy, ostrohy
  • banícke kladivko, lyžica, čakan a drvidlá rudy
 • Pezinskí grófi si ako sídlo postavili v 13. storočí v Pezinku kamenný vodný hrad. Mal kruhový pôdorys a opevnenie, ktoré tvorili dva valy a dve vodné priekopy s mostami. V 1. polovici 19. storočia za Františka Pálffyho došlo k

  • požiaru, ktorý zničil podstatnú časť stavby
  • prestavbe hradu na reprezentatívne sídlo (zámok) a jeho okolie bolo premenené na park s jazierkom
  • vysušeniu vodnej priekopy a výstavbe vínnej pivnice
 • Dnešný farský kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v blízkosti vodného hradu pezinských grófov najneskôr začiatkom 14. storočia. V kostole sa nachádzala pohrebná kaplnka pezinských grófov aj druhého manžela Kataríny Pálffyovej, uhorského palatína

  • Mikuláša Pálffyho
  • Jána Krušiča
  • Štefana Illésházyho
 • Bohatý kostrový hrob nájdený počas výskumu v pezinskom farskom kostole patril niektorému z príslušníkov rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Súčasťou hrobu boli ...., ktoré uľahčili jeho datovanie.

  • štyri zlaté mince kráľa Žigmunda Luxemburského, vyrazené pred rokom 1427
  • torzovite zachované časti brnenia, používaného v druhej polovici 15. storočia
  • zvyšky purpurovej textílie, typickej pre poslednú tretinu 14. storočia
 • Niekdajšia krypta pezinských grófov vo farskom kostole poslúžila v 18. storočí ako hrobka rodiny Rzikovski de Dobrzicz. Predčasne zosnulá dcéra baróna tu bola pochovaná v čierno maľovanej drevenej truhle. V expozícii môžete vidieť:

  • časti jej odevu, črievice a drobné šperky
  • jej kostru
  • časť z jej náhrobného kameňa
 • Výstavba kamenného opevnenia Pezinka začala krátko po získaní tzv. malého privilégia Mateja II. v roku 1615. Opevnenie ohraničilo jadro mesta približne v tvare písmena D.

  • Tvorilo ho 10 bášt a 2 brány
  • Tvorilo ho 11 bášt, 3 brány a vodná priekopa.
  • Tvorilo ho 12 bášt, 4 brány a vodná priekopa.
 • S povýšením Pezinka na slobodné kráľovské mesto v roku 1647 za Ferdinanda III. súvisí aj výstavba reprezentatívnej radnice.

  • Postavili ju na jedinom voľnom mieste na námestí.
  • Vznikla prestavbou chátrajúcej budovy starej radnice.
  • Vznikla prestavbou a zlúčením dvoch pôvodne meštianskych domov na dnešnej Štefánikovej ulici a mestského kúpeľa na Potočnej ulici.
ODOSLAŤ