V znamení hviezdy

kvíz o grófoch zo Svätého Jura a Pezinka


 • Prvá písomná zmienka o Pezinku pochádza z roku

  • 1206
  • 1208
  • 1209
 • Sebeš sa po boku kráľa Ondreja II. zúčastnil

  • bojov proti Mongolom pri rieke Slanej
  • križiackej výpravy
  • bitky proti Osmanom pri Nikopole
 • Koľko grófov v roku 1241 bojovalo proti Mongolom v bitke pri rieke Slanej?

  • 2
  • 3
  • 4
 • Gróf Ján nechal v Pezinku pred rokom 1370 založiť

  • špitál
  • nevestinec
  • sirotinec
 • Grófi Ján I. a Juraj II. zastávali post ..., čo znamenalo, že v čase vojny plnili funkciu kráľovej osobnej stráže.

  • kráľovského pohárnika
  • krajinského sudcu
  • dvorského rytiera
 • Kráľ Žigmund Luxemburský odmenil svätojurskú grófku Cecíliu za jej odvahu pri obliehaní hradu Golubac tým, že jej daroval

  • brnenie s mečom
  • majetky
  • koňa
 • Gróf Juraj III. a jeho otec Mikuláš II. strážili v rokoch 1438 – 1439 kráľovské korunovačné klenoty, ktoré boli uložené na hrade

  • Vyšehrad
  • Ostrihom
  • Budín
 • Juraj III. získal Červený Kameň

  • vďaka svojim schopnostiam na bojovom poli
  • výmenou za hrad Óvár
  • svadbou s Juditou z Opavy
 • V roku 1459 dostali grófi Juraj III., Žigmund a Ján III. od rímsko-nemeckého cisára Fridricha III. Habsburského

  • erbovú listinu
  • erbovú listinu a právo pečatiť červeným voskom
  • erbovú listinu, právo pečatiť červeným voskom a právo raziť mince
 • Matej Korvín vymenoval grófa Jána III. za sedmohradského vojvodu. Gróf tu mal potlačiť vzburu proti kráľovi, postavil sa však na čelo vzbúrencov. Kráľ Matej za to Jána

  • pripravil o všetky majetky
  • odsúdil na smrť
  • potrestal len mierne a naďalej využíval jeho služby
 • Gróf Peter V. bol

  • veľkým odporcom Habsburgovcov
  • vojenský veliteľ, právnik, vynikajúci diplomat avšak mizerný hospodár
  • krstným otcom budúceho uhorského kráľa Maximiliána Habsburského
 • Čo mali spoločné grófi Ján III., Peter V. a Tomáš VII.?

  • Ich otcom bol Juraj III.
  • Boli členmi výprav, ktoré do Uhorska priviedli manželky kráľov.
  • Podporili Mateja Korvína v boji o nástupníctvo na uhorský trón.
 • Grófi v priebehu storočí zastávali mnohé významné dvorské a správne posty – jeden z nich však nikdy nedosiahli. Ktorý?

  • palatín
  • sedmohradský vojvoda
  • krajinský sudca
 • Ktorý z hradov grófi nikdy nevlastnili?

  • Pajštún
  • Čachtický hrad
  • Óvár
 • Rod grófov zo Svätého Jura a Pezinka vymrel po meči

  • v roku 1543 smrťou Krištofa II.
  • v roku 1526 smrťou Františka v bitke pri Moháči
  • v roku 1535 smrťou Wolfganga
ODOSLAŤ