V znamení hviezdy 3

kvíz o grófoch zo Svätého Jura a Pezinka


 • Z ktorého rodu pochádzali grófi zo Svätého Jura a Pezinka?

  • Z nemeckého rodu Hont-Poznanovcov.
  • Zo slovanského rodu Poznanovcov.
  • Ich pôvod nie je známy.
 • Kráľ Ondrej II. grófom daroval viaceré majetky (Svätý Jur, Pezinok) ako poďakovanie

  • za podporu a vojenskú pomoc v čase, keď bol adeptom na uhorský trón
  • za ich účasť na križiackej výprave
  • za pomoc, ktorú poskytli jeho synovi Belovi v bojoch proti Mongolom
 • Pezinský vodný hrad dali grófi postaviť

  • v blízkosti zlatých baní po roku 1361
  • za vlády Bela IV. krátko pred mongolským vpádom z roku 1241
  • pred rokom 1271, kedy ho dobylo vojsko českého kráľa Přemysla Otakara II.
 • Gróf Sebeš II.

  • nechal vystavať hrádok (Starý zámok I) na kontrolu miestnych baní
  • bol mimoriadne svojvoľný pán, pred stratou majetkov a hlavy ho zachránil jeho svokor župan Donč.
  • zomrel mladý a po jeho smrti spravovala Pezinské panstvo jeho manželka.
 • Dalmátsko-chorvátsky bán gróf Tomáš

  • bojoval proti stúpencom kráľovnej Márie (dcéra Ľudovíta Veľkého)
  • za podporu kráľovnej Márie sa dostal do väzenia
  • podporoval za uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského
 • Čo mali spoločné grófi Juraj III. a Cecília?

  • V roku 1427 bojovali po boku Žigmunda Luxemburského pri obliehaní hradu Golubac.
  • Vlastnili hrad Červený Kameň.
  • V roku 1396 bojovali po boku Žigmunda Luxemburského v bitke pri Nikopole.
 • V roku 1439 vymrela po meči stredná svätojurská línia. Jej majetky prevzal gróf Juraj III., ktorý sa z Pezinka presťahoval do Svätého Jura.

  • Bol to výsledok dohody medzi pozostalými.
  • Juraj Svätojurské panstvo zabral násilím.
  • Rozhodol o tom žreb.
 • Gróf Juraj III. nechal pre seba a svoje manželky vo farskom kostole vo Svätom Jure vystavať

  • súkromný vstup
  • pohrebnú kaplnku
  • kryptu
 • V roku 1439 zomrel počas výpravy proti Osmanom prvý Habsburg na uhorskom tróne Albrecht. V jeho službách sa vyznamenal gróf ..., ktorý sa stal pohárnikom kráľa a kráľovnej, kastelánom na hrade Vyšehrad a zakladateľom najvýznamnejšej línie rodu.

  • Tomáš VII.
  • Juraj III.
  • František I.
 • Náhrobok Juraja III. († 1.4.1467) z červeného mramoru sa nachádza vo farskom kostole vo Svätom Jure a je na ňom zobrazený

  • gróf Juraj v brnení
  • gróf Juraj v brnení s rodovým erbom
  • erb grófov
 • Grófi Ján III. a Peter V. získali významný Rád štóly a vázy

  • za ochranu svadobného daru neapolského kráľa Matejovi Korvínovi na ceste z Neapola do Budína
  • za svoje výnimočné vojenské schopnosti, preukázané v službách Mateja Korvína ako uchádzača o uhorský trón
  • za vojenskú podporu rímsko-nemeckého cisára Fridricha III.
 • Gróf František I.

  • bol posledným žijúcim mužským členom rodu
  • na korunovácii Ferdinanda I. Habsburského niesol kráľovský meč a stal sa krstným otcom budúceho následníka Maximiliána
  • bol po bitke pri Moháči podporovateľom uhorského magnáta Jána Zápoľského
 • Ktorý z hradov grófi nikdy nevlastnili?

  • Óvár
  • Beckov
  • Branč
 • Ktoré pamiatky viažuce sa ku grófom môžete vidieť vo farskom kostole vo Svätom Jure?

  • Náhrobok Juraja III., pohrebná kaplnka grófov, erby na svorníkoch, časť pôvodného dreveného oltára, oltár Svätého Juraja, pastofórium.
  • Náhrobok Juraja II., pohrebná kaplnka grófov, erby na svorníkoch, oltár Svätého Juraja, pastofórium.
  • Náhrobok Juraja III., pohrebná kaplnka grófov, erby na svorníkoch, pôvodný drevený oltár.
 • Ktoré mužské meno sa u grófov vyskytovalo najčastejšie?

  • Juraj
  • Peter
  • Tomáš
ODOSLAŤ