Stále expozície

Stála expozícia Mestského múzea v Pezinku pod názvom Zo zeme približuje dejiny Pezinka a jeho bezprostredného okolia prostredníctvom archeologických nálezov. Tie reprezentujú široké časové obdobie od praveku až po novovek. Stále expozícia je inštalovaná v troch výstavných miestnostiach.


Pravek

Prvá miestnosť je venovaná obdobiu praveku v extraviláne Pezinka. Prezentuje nálezy najmä z obdobia od eneolitu po dobu železnú pochádzajúce prevažne z lokalít Pezinok Lazárna, Grinava – Dlhé Pole a Slovenský Grob – Padelky. Návštevníkovi približuje spôsob života ľudí v neskorej dobe kamennej (výroba a výzdoba keramiky, výroba rozmanitých kamenných nástrojov, spôsob stavby obyd-lí, spôsob obživy, textilná výroba či informácie o duchovnom živote pravekých obyvateľov tejto oblasti). Bronzovú a železnú dobu v múzeu predstavujú rôzne drobné predmety (šidlo, sekerka, nákrčník) či drobné sošky zvierat využívané pri rituáloch, prípadne ako amulety.

 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku

Stredovek

Druhá miestnosť oboznamuje s dvomi dnes zaniknutými stredovekými lokalitami v pezinskom extraviláne - Starý zámok I a II. Na oboch lokalitách sa v čase vrcholného stredoveku nachádzali opev-nené body. Prvý pravdepodobne slúžil na ochranu baní patriacich rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka (doložené najmä banským náčiním a súborom strieborných mincí), druhý slúžil na kontrolu menej významnej cesty umožňujúcej prechod smerom na Záhorie cez Babu alebo sedlo pod Javorinou (doložené stredovekými hrotmi šípov a ďalšími kovovými predmetmi ako: stredoveké kľúče, rôzne typy železných nožíkov, podkovy, klince, ostroha, zápinky z remienkov obuvi či ostrôh, súčasti dverových kovaní, pracky z postrojov, kresadlo, chirurgické nástroje a pod.).

 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku

Stredovek-Novovek

Tretia miestnosť návštevníkom približuje dejiny samotného Pezinka v stredoveku a novoveku na základe nálezov nájdených počas archeologických výskumov v meštianskom dome na Holubyho ulici 22, v starej radnici a vo farskom kostole (keramika, mince, kamenné články architektúry, kostrové hroby vrátane výbavy apod.). Okrem týchto exponátov sa návštevník oboznámi aj s dejinami mesta a jeho najdôležitejšími míľnikmi (prvá písomná zmienka o Pezinku, šľachtické rody spojené s dejinami mesta, udelenie mestských privilégií, výstavba významných budov a hradieb).

 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku
 • Mestské múzeum v Pezinku